Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: muadongkhonglanh trong 10:19:25 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16314Tiêu đề: Điện xoay chiều khó ( trích đề thi thử Đh VInh)
Gửi bởi: muadongkhonglanh trong 10:19:25 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
1 cuộn dây thuần cảm nối tiếp với tụ C trong mạch xc u=Uocos([tex]\omega[/tex] t). Thì dòng trong mạch sớm [tex]\varphi[/tex]1 so với u,  U hiệu dụng cuộn dây =30V.
Nếu thay tụ C = tụ có C'=3C thì dòng chậm hơn u là [tex]\varphi[/tex]2 =[tex]\frac{\pi }{2}[/tex]  - [tex]\varphi[/tex]1 ; U hiệu dụng cuộn dây =90V
Uo=?

Các thầy, các bạn giúp em (mình ) với  [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều khó ( trích đề thi thử Đh VInh)
Gửi bởi: probmt114 trong 11:07:21 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
có ul2=3ul1 nên i2=3i1
vậy 3.z2=z1  <=>3(zl-zc/3)+3R=zc-zl+R
và ul1 ul2 vuông pha nhau nên
[tex]\frac{(zc-zl)(zl-zc/3)}{R^2}=1[/tex]
từ đó suy ra mói quan hệ R và zc Voi zl ==> U0