Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 09:23:20 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16308Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 09:23:20 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
câu 31  cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R,tụ điện có điện dung C=31,8[tex]\mu F[/tex],cuộn dây có độ tự cảm L= [tex]\frac{1,4}{\pi }[/tex] H điện trở thuần R0=30[tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp.Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u=100[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100[tex]\pi[/tex]t.Điều chỉnh R để công suất tỏa nhiệt trên điện trở R đạt cực đại.Tính giá trị của điện trở R và công suất cực đại đó
Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:35:41 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
(R+Ro ) = I Zl -Zc I
Zl = 140
Zc = 100
=> R + 30 = 40
=> R = 10
P = U^2/2 (R+Ro) = 125W


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:42:26 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
(R+Ro ) = I Zl -Zc I
Zl = 140
Zc = 100
=> R + 30 = 40
=> R = 10
P = U^2/2 (R+Ro) = 125W
R thay đổi để PR max ==> [tex]R^2=r^2+(ZL-ZC)^2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:11:51 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
(R+Ro ) = I Zl -Zc I
Zl = 140
Zc = 100
=> R + 30 = 40
=> R = 10
P = U^2/2 (R+Ro) = 125W
R thay đổi để PR max ==> [tex]R^2=r^2+(ZL-ZC)^2[/tex]

quên
e đọc vội quá
tưởng là P toàn mạch
R^2 = r^2 + ( Zl -Zc)^2 = 2500 => R = 50
thay lại tính PR = ( U^2. R) /[ (R+Ro) + (Zl -Zc)^2]
xin lỗi saphia nha