Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 08:18:23 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16300Tiêu đề: bài tập về hạt nhân nguyên tử cần giúp
Gửi bởi: moths trong 08:18:23 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
câu 49 để đo chu kì bán rã của 1 chất phóng xạ X người ta dùng máy đếm xung.Kể từ thời điểm t=0 đến t1=1(h) máy đếm được n1(xung).Đến thời điểm t2=3(h) máy đếm được n2(xung).Với n2=2,89n1.Tìm chu kì bán rã của chất trên


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về hạt nhân nguyên tử cần giúp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:21:11 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
cách làm:
máy đếm xung là đếm số hạt phân rã
ban đầu có No hạt
n1= No( 1 - e^ - lamda t1)
sau tgian t1
số hạt còn lại là  No. e^ -lamda t1
vậy nên
n2 =  No. e^ -lamda t1 ( 1 - e^ - lamda t2)
chia n2 cho n1 = 2,89
giải phương trình ( chỉ chứa ẩn T)
=> kết quả
( sủ dụng ln hóa để triệt tiêu e)