Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 08:08:16 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16299Tiêu đề: bài tập về hạt nhân nguyên tử cần giúp
Gửi bởi: moths trong 08:08:16 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
câu 48 hạt nhân 92234U (đứng yên) phóng xạ phát ra hạt [tex]\alpha[/tex] và [tex]\gamma[/tex] tạo ra hạt X. Biết động năng của hạt [tex]\alpha[/tex] sau phản ứng là 13MeV. [tex]m_{\alpha }[/tex]=4,0015u,mu=233,99u,mX=229,9737u,1u=931MeV/c2.Xác định bước sóng [tex]\gamma[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về hạt nhân nguyên tử cần giúp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:03:11 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
mt= 233,99
ms = 233,9752
bảo toàn năng lượng
mt c^2  = ms. c^2 + Đ + hc/lamda
=> hc/lamda = 0,7788 MeV
 => lamda=