Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hochoidr trong 05:44:44 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16296Tiêu đề: Bài hạt nhân khó cần giải đáp
Gửi bởi: hochoidr trong 05:44:44 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013

Dùng proton bắn vào hạt nhân $He^7_3$ đứng yên gây ra phản ứng
$p$ + $Li^7_3$ -> 2$He^4_2$
Biết phản ứng trên là phản ứng tỏa năng lượng và hai hạt $He^4_2$ tạo thành có cùng động năng. Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của chúng. Góc giữa hướng chuyển động của các hạt $He^4_2$ bay ra có thể


Tiêu đề: Trả lời: Bài hạt nhân khó cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:34:36 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Bạn đánh đề như vậy sao người ta giúp được.