Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 05:41:14 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16295Tiêu đề: bài tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: moths trong 05:41:14 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 41 giới hạn quang điện của đồng là 4,47eV.Khi chiếu bức xạ có bước sóng 0,14 [tex]\mu m[/tex] vào một quả cầu cô lập bằng đồng thì quả cầu được tích điện đến điện thế cực đại Vm bằng bao nhiêu ?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:14:17 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
theo t thì:
Vm chính là IUhI
eIUhI = Wdmax = hc/ lamda -A = 8,87- 4,47= 4,4eV
=> Vmax = 2,75
P/S: các phép tính đã làm tròn


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: bài tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:55:43 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
theo t thì:
Vm chính là IUhI
eIUhI = Wdmax = hc/ lamda -A = 8,87- 4,47= 4,4eV
=> Vmax = 2,75
P/S: các phép tính đã làm tròn

Vmax = 4,4 nha


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: moths trong 12:05:46 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
sao lại bằng 4,4  ???


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 05:46:12 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
sao lại bằng 4,4  ???
4,4eV = 4,4 . 1,6 . 10^-19
mà e lại = 1,6 . 10^-19
=> V = 4,4