Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 04:57:49 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16293Tiêu đề: bài tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: moths trong 04:57:49 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 40 kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là [tex]\lambda _{0}[/tex].Chiếu lần lượt tới bề mặt catốt hai bức xạ có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex]=0,4[tex]\mu m[/tex] và [tex]\lambda _{2}[/tex]=0,5[tex]\mu m[/tex] thì vận tốc ban đầu cực đại của các electron bắn ra khác nhau 1,5 lần.Tính giá trị của [tex]\lambda _{0}[/tex]Tiêu đề: bài tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: moths trong 05:45:46 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 43 chùm ánh sáng đơn sắc có cường độ I0 truyền vuông góc với bề mặt của một môi trường hấp thụ có dạng bản hai mặt song song  bề dày d,hệ số hấp thụ của môi trường đối với bức xạ này là [tex]\alpha[/tex] cường độ I của chùm sáng khi ló ra khỏi bản là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:45:55 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 40 kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là [tex]\lambda _{0}[/tex].Chiếu lần lượt tới bề mặt catốt hai bức xạ có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex]=0,4[tex]\mu m[/tex] và [tex]\lambda _{2}[/tex]=0,5[tex]\mu m[/tex] thì vận tốc ban đầu cực đại của các electron bắn ra khác nhau 1,5 lần.Tính giá trị của [tex]\lambda _{0}[/tex]
Do [tex]\lambda_1<\lambda_2 ==> v_1>v_2 ==>  v_1=1,5v_2[/tex]
[tex]hc/\lambda_1=hc/\lambda_o+1/2mv_1^2=hc/\lambda_o+(1/2mv_2^2)1,5^2[/tex]
[tex]hc/\lambda_2=hc/\lambda_o+1/2mv_1^2=hc/\lambda_o+(1/2mv_2^2)[/tex]
==> [tex]1,5^2.hc/\lambda_2=1,5^2.hc/\lambda_o+(1/2mv_2^2)1,5^2[/tex]
==> [tex]hc(1,5^2/\lambda_2-1/\lambda_1)=hc(1,5^2-1)/\lambda_o[/tex]
==> [tex]\lambda_o=(1,5^2-1)/(1,5^2/\lambda_2-1/\lambda_1)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:44:01 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
tham khảo tại link sau
http://d.violet.vn/uploads/previews/558/902450/preview.swf


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: moths trong 07:44:40 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
==> 1,52.hc/[tex]\lambda _{2}[/tex]=1,52hc/ [tex]\lambda _{0}[/tex]+(1/2mv22)1,52
sao thầy lại suy ra được chỗ này ạ,em chưa hiểu lắm ạ( hay là chỉ đơn giản là nhân cả 2 vế ở trên cho 1,52 thôi ạ)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:56:03 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
==> 1,52.hc/[tex]\lambda _{2}[/tex]=1,52hc/ [tex]\lambda _{0}[/tex]+(1/2mv22)1,52
sao thầy lại suy ra được chỗ này ạ,em chưa hiểu lắm ạ( hay là chỉ đơn giản là nhân cả 2 vế ở trên cho 1,52 thôi ạ)
nhân vào 2 vế để khử đi


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: ngochocly trong 09:39:57 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 40 kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là [tex]\lambda _{0}[/tex].Chiếu lần lượt tới bề mặt catốt hai bức xạ có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex]=0,4[tex]\mu m[/tex] và [tex]\lambda _{2}[/tex]=0,5[tex]\mu m[/tex] thì vận tốc ban đầu cực đại của các electron bắn ra khác nhau 1,5 lần.Tính giá trị của [tex]\lambda _{0}[/tex]
Làm thế này cũng được nè Saphia>
[tex]hc/\lambda=hc/\lambda_o+1/2mv^2[/tex]
=>[tex]v_{1}^2=\frac{2hc}{m}(\frac{1}\lambda_{1} -\frac{1}{\lambda _{0}})[/tex]
=>[tex]v_{2}^2=\frac{2hc}{m}(\frac{1}\lambda_{2} -\frac{1}{\lambda _{0}})[/tex]
[tex]\lambda _{1}<\lambda _{2} =>v1>v2=> v1=1,5v2[/tex]
Lập tỉ v1/v2 =1,5 thì được phương trình.
Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:46:12 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 40 kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là [tex]\lambda _{0}[/tex].Chiếu lần lượt tới bề mặt catốt hai bức xạ có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex]=0,4[tex]\mu m[/tex] và [tex]\lambda _{2}[/tex]=0,5[tex]\mu m[/tex] thì vận tốc ban đầu cực đại của các electron bắn ra khác nhau 1,5 lần.Tính giá trị của [tex]\lambda _{0}[/tex]
Làm thế này cũng được nè Saphia>
[tex]hc/\lambda=hc/\lambda_o+1/2mv^2[/tex]
=>[tex]v_{1}^2=\frac{2hc}{m}(\frac{1}\lambda_{1} -\frac{1}{\lambda _{0}})[/tex]
=>[tex]v_{2}^2=\frac{2hc}{m}(\frac{1}\lambda_{2} -\frac{1}{\lambda _{0}})[/tex]
[tex]\lambda _{1}<\lambda _{2} =>v1>v2=> v1=1,5v2[/tex]
Lập tỉ v1/v2 =1,5 thì được phương trình.

cách làm này k được khuyến khích cho lắm
t đọc các tài liệu
đều làm bằng cách triệt tiêu v
như vậy nhanh gọn hơn nh
làm như của thầy Thạnh í