Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 04:35:34 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16291Tiêu đề: Hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:35:34 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Trong phản ứng phân hạch U(92_235) năng lượng trung bình tỏa ra khi phân hạch 1 hạt nhân U(92_235) là 200MeV
Một nhà máy điện nguyên tử dùng nguyên liệu urani trên có công suất 500MW hiệu suất 20%
Khối lượng urani tiêu thụ trong 1 năm ( 365 ngày) là


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: probmt114 trong 05:00:12 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
số hạt cần được phân hạch để cung cấp cho nhà máy trong một giây là:
[tex]\frac{500.H}{200}=0,5[/tex]
khối lượng urani trong 1 năm là:
[tex]\frac{0,5.365.24.3600.235}{6,023.10^{23}}=....[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:41:14 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
số hạt cần được phân hạch để cung cấp cho nhà máy trong một giây là:
[tex]\frac{500.H}{200}=0,5[/tex]
khối lượng urani trong 1 năm là:
[tex]\frac{0,5.365.24.3600.235}{6,023.10^{23}}=....[/tex]
k có đáp án b ạ


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:32:26 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Trong phản ứng phân hạch U(92_235) năng lượng trung bình tỏa ra khi phân hạch 1 hạt nhân U(92_235) là 200MeV
Một nhà máy điện nguyên tử dùng nguyên liệu urani trên có công suất 500MW hiệu suất 20%
Khối lượng urani tiêu thụ trong 1 năm ( 365 ngày) là

Xem bài tương tự: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13443.30