Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: probmt114 trong 03:48:05 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16289Tiêu đề: ống cu-li-gio khó và dao động điên từ lạ
Gửi bởi: probmt114 trong 03:48:05 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Câu 27: Khi tăng điện áp cực đại của ống Cu-lít-giơ từ U lên 2U thì bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra thay đổi 1,9 lần. Tốc  độ ban đầu cực đại của êlectron thoát ra từ catôt bằng, biết [tex]m_e[/tex]
Câu 43: Có hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Ở thời điểm t, gọi q1 và q2 lần lượt là điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai. Biết   Ở thời điểm t = t1, trong mạch dao động thứ nhất điện tích của tụ điện q1 = 1,5nC; cường độ dòng điện qua cuộn cảm trong mạch dao động thứ hai i2 = 3mA. Khi đó, cường độ dòng điện qua cuộn cảm trong mạch dao động thứ nhất là:
A. i1 = -8mA.   B. i1 = 8mA.   C. i1 = 4mA.   D. i1 = -4mA.


Tiêu đề: Trả lời: ống cu-li-gio khó và dao động điên từ lạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:56:57 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Câu 27: Khi tăng điện áp cực đại của ống Cu-lít-giơ từ U lên 2U thì bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra thay đổi 1,9 lần. Tốc  độ ban đầu cực đại của êlectron thoát ra từ catôt bằng, biết [tex]m_e[/tex]
ĐLĐN
Th1: [tex]WdA1-WdK=|e|.U ==> hc/\lambda_1-WdK=|e|.U[/tex]
Th2: [tex]WdA2-WdK=|e|.2U ==> 1,9.hc/\lambda_1-WdK=|e|.2U[/tex]
==> [tex]0,9Wdk=0,1.|e|.U[/tex]
==> [tex]Wdk=|e|.U/9[/tex]
==> [tex]v=\sqrt{2|e|.U/9m}[/tex]
Bài 2 em nên đánh đề cho đúng


Tiêu đề: Trả lời: ống cu-li-gio khó và dao động điên từ lạ
Gửi bởi: probmt114 trong 06:14:10 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Câu 43: Có hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Ở thời điểm t, gọi q1 và q2 lần lượt là điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai. Biết [tex]18.q_1^2+9.q_2^2=184,5(nC)^2[/tex]  Ở thời điểm t = t1, trong mạch dao động thứ nhất điện tích của tụ điện q1 = 1,5nC; cường độ dòng điện qua cuộn cảm trong mạch dao động thứ hai i2 = 3mA. Khi đó, cường độ dòng điện qua cuộn cảm trong mạch dao động thứ nhất là:
A. i1 = -8mA.   B. i1 = 8mA.   C. i1 = 4mA.   D. i1 = -4mA.
em sủa lại đề rồi thầy giúp em đi


Tiêu đề: Trả lời: ống cu-li-gio khó và dao động điên từ lạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:01:25 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Câu 43: Có hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Ở thời điểm t, gọi q1 và q2 lần lượt là điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai. Biết [tex]18.q_1^2+9.q_2^2=184,5(nC)^2[/tex]  Ở thời điểm t = t1, trong mạch dao động thứ nhất điện tích của tụ điện q1 = 1,5nC; cường độ dòng điện qua cuộn cảm trong mạch dao động thứ hai i2 = 3mA. Khi đó, cường độ dòng điện qua cuộn cảm trong mạch dao động thứ nhất là:
A. i1 = -8mA.   B. i1 = 8mA.   C. i1 = 4mA.   D. i1 = -4mA.
em sủa lại đề rồi thầy giúp em đi
HD em tự làm:
+ q1=1,5nC ==> q2 (em thế vào PT bài toán cho).
+ lấy đạo hàm 2 vế từ biểu thức trên
36q1.q1'(t) + 18.q2.q2'(t)=0 ==> 36q1.i1+18.q2.i2=0 ==> i2
(Lưu ý : q'(t)=i)