Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: probmt114 trong 03:41:39 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16288Tiêu đề: sóng cơ lạ
Gửi bởi: probmt114 trong 03:41:39 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Một dây AB có chiều dài L, được treo thẳng đứng vào một điểm cố định A trên giá. Khối lượng m của dây phân bố đều trên chiều dài và tạo ra lực căng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là  [tex]v=\sqrt{\frac{F}{\rho}}[/tex] , trong đó F là lực căng dây còn  [tex]\rho[/tex] là mật độ khối lượng dài của dây, gia tốc trọng trường là g. Thời gian để chấn động từ đầu trên A của dây đi hết chiều dài dây là:


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ lạ
Gửi bởi: probmt114 trong 06:37:06 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
giúp mình với