Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: probmt114 trong 03:36:42 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16287Tiêu đề: giúp mình bài sóng cơ với
Gửi bởi: probmt114 trong 03:36:42 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Câu 18: Một nguồn điểm S phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, ba điểm S, A, B nằm trên một phương truyền sóng (A, B cùng phía so với S, AB = 61,2 m). Điểm M cách S đoạn SM=50m có cường độ âm I=10^-5 (W/m2 ). Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s và môi trường không hấp thụ âm. (pi = 3,14). Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S đi qua A và B là:
A. 0,05652 J                B. 0,036 J                        C. 0,0612 J                         D. 0,04618 J


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài sóng cơ với
Gửi bởi: liked trong 05:59:58 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Công suất nguồn phát [tex]P=4\pi R^2.I=\dfrac{\pi}{10}W[/tex]
Năng lượng giới hạn của hai mặt cầu
[tex]W_{AB}=W_B-W_A=P(t_b-t_A)=P\frac{AB}{v}=0,05652 J  [/tex]