Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: probmt114 trong 03:22:41 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16285Tiêu đề: máy biến thế và con lắc lõ xo khó cần hoi
Gửi bởi: probmt114 trong 03:22:41 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Câu 12:máy biến thế lí tưởng gồm một cuộn sơ cấp và hai cuộn thứ cấp. Cuộn sơ cấp có số vòng dây N0 = 1000 vòng, được nối với nguồn điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 200V. Cuộn thứ cấp thứ nhất có hiệu điện thế là U1 = 20V và cường độ dòng điện là I1=2A. Cuộn thứ cấp thứ 2 có N2 = 200 vòng dây và cường độ dòng điện tương ứng là I2 = 1A. Biết dòng điện và hiệu điện thế tại các cuộn dây dao động đồng pha. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn sơ cấp là:
A. I = 0,4A   B. I = 0,5A   C. I = 0,8A   D. I = 1A
Câu 8: Một con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m treo thẳng đứng, đầu dưới gắn vật nhỏ khối lượng m=250g. Kích thích để vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A=4cm. Khi vật ở dưới VTCB đoạn 2cm thì điểm treo vật đi lên nhanh dần đều với gia tốc a=4m/s2. Lấy g=10m/s2. Tính biên độ dao động của vật sau đó.
A. 3 cm   B. 5 cm   C. 3,6 cm   D. 4,6 cm


Tiêu đề: Trả lời: máy biến thế và con lắc lõ xo khó cần hoi
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:29:08 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
câu 12
bạn xem link sau
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7827.0


Tiêu đề: Trả lời: máy biến thế và con lắc lõ xo khó cần hoi
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:45:15 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
câu 8
Ta có độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng:
x=Δl=mg/k=2,5cm.
Xét chuyển động của con lắc với thang máy: Chọn chiều dương hướng lên. Thang máy chuyển động nhanh dần đều ở vị trí
x=2.
Khi thang máy chuyển động, vị trí cân bằng bị dịch xuống dưới một đoạn bằng:
y=Δl′=m(g+a)/k−mg/k=1.
Nên li độ lúc sau là:
x+y=3.
Ta có:
A^2=x^2+(v/ω)^2.
A′^2=(x+y)^2+(v/ω)^2.
Từ đó ta có:
A′^2=A^2+y^2+2xy.
Tính ra:
A′≈4,6.


Tiêu đề: Trả lời: máy biến thế và con lắc lõ xo khó cần hoi
Gửi bởi: probmt114 trong 03:55:09 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
xem lại giúp mình đi ĐA là 3,6cm


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: máy biến thế và con lắc lõ xo khó cần hoi
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:03:59 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013

câu 8
Ta có độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng:
x=Δl=mg/k=2,5cm.
Xét chuyển động của con lắc với thang máy: Chọn chiều dương hướng lên. Thang máy chuyển động nhanh dần đều ở vị trí
x=2.
Khi thang máy chuyển động, vị trí cân bằng bị dịch xuống dưới một đoạn bằng:
y=Δl′=m(g+a)/k−mg/k=1.
Nên li độ lúc sau là:
x-y=1.
Ta có:
A^2=x^2+(v/ω)^2.
A′^2=(x-y)^2+(v/ω)^2.
Từ đó ta có:
A′^2=A^2+y^2-2xy.
Tính ra:
A′≈3,6.


Tiêu đề: Trả lời: máy biến thế và con lắc lõ xo khó cần hoi
Gửi bởi: probmt114 trong 04:18:12 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
ra có 1,8cm ak bạn ơi,  xem lại đi bạn,[-O< hihi


Tiêu đề: Trả lời: máy biến thế và con lắc lõ xo khó cần hoi
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:28:39 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
ra có 1,8cm ak bạn ơi,  xem lại đi bạn,[-O< hihi

chuẩn rồi
k xem lại nữa đâu