Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: letruclinh trong 01:49:56 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16283Tiêu đề: thắc mắc sóng cơ
Gửi bởi: letruclinh trong 01:49:56 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
một sợi dây đàn hồi, mảnh,rất dài,có đầu O dao động với tần số f thay đổi trong khoảng 40Hz  đến 53Hz theo phuơng vuông góc với sợi dây,sóng tạo thành lan truyền trên dây với vận tốc v=5m/s
tính tần số f để điểm M cách O một khoảng 20cm luôn luôn dao động cùng pha với dao động tại O .

giải
ta có : [tex]\frac{2\pi OM}{\lambda }=\frac{2\pi fOM}{v}=2k\pi[/tex]

cho em hỏi tại sao dao động cùng pha thì  bằng 2k\pi[/tex] .Em nắm không kĩ cho này nên hay bị vấp nhờ anh chị giải thich giúp em


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc sóng cơ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:01:59 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013

giả sử nguồn
u= A cos ( wt + phi)
1 điểm bất kì sẽ là
uM= A cos ( wt + phi - 2 pi d/ lamda)
bạn có thể hình dung bằng vòng tròn lượng giác
khi 2pi d / lamda = k2pi thì
uM = A cos ( wt + phi - 2k pi)
vì hàm cos tuần hoàn 2pi => uM = A cos ( wt + phi)
vậy pha của uM đã cùng pha với nguôn
P/S : kiến thức cơ bản về lượng giác
b nên xem lại