Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vominhquoc trong 12:09:53 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16282Tiêu đề: 3 bài Giao thoa ánh sáng khó
Gửi bởi: vominhquoc trong 12:09:53 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
bài 1: trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời phát ra 2 bức xạ đơn sắc lamđa 1= 0.64 (đỏ) và lamđa2 = 0.48 (lam). trên màn hứng giao thoa , trong đoạn giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu vân sáng trung tâm có số vân sáng đơn sắc quan sát được là
9  10  11  12

bài 2: Thực hiện thí nghiệm Young, khoảng cách giữa 2 khe là a=1,5 mm khoảng cách giữa 2 khe đến màn là D = 1,2m. Chiếu đồng thời 2 bức xạ lamđa 1 = 0.45(micromet) và lamđa2 = 0.6(micromet) vào 2 khe. trường giao thoa trên màn có độ rộng 27mm. Hai điểm M N trên màn cùng phía với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt 5mm và 11mm. Số vân sáng ko cùng màu vân trung tâm trong đoạn MN là
26   28  30  32

bài 3" trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm 2 ánh sáng đơn sắc có lamđa2 = 5/3 lamđa1. khoảng cách giữa 2 khe a=1,5mm. khoảng cách giữa 2 khe đến màn là D=2m. Khoảng cách giữa vân cùng màu thứ 3 với vân trung tâm là 9mm. Độ rộng trường giao thoa trên màn MN=15mm. Số vân sáng quan sát được trên màn là
 29   30   28   31

Mong thầy cô giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài Giao thoa ánh sáng khó
Gửi bởi: ngok_9294 trong 01:12:36 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
xét tỉ số k1/k2 = 3/4
trong đoạn giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu vân sáng trung tâm
k1/k2 = 0/0= 3/4=6/8.--- đây là 3 vị trí trùng nhau
==>> đáp án 10
t nghĩ là như vậy, ko pít đúng ko?


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài Giao thoa ánh sáng khó
Gửi bởi: vominhquoc trong 01:27:24 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
mình thấy đáp án ghi là 9
ko hiểu sao nữa


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài Giao thoa ánh sáng khó
Gửi bởi: ngok_9294 trong 01:32:57 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
mình thấy đáp án ghi là 9
ko hiểu sao nữa
bạn ra bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài Giao thoa ánh sáng khó
Gửi bởi: ngok_9294 trong 01:39:55 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
câu 2
i1= 0.36
i2= 0,48
co: 5/i1<= k<=11/i1  --->> có 17 vân sáng
      5/i2<= i2<=11/i2   --->> có 12 vân sáng
xét vị trí trùng nhau của 2 vân sáng :--->> có 4 vân trùng
vậy có 25 vân thỏa mãn
t vẫn chưa dùng hết dữ kiện đề bài, mà đáp án ko ra giống đáp án, có khi........:D


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài Giao thoa ánh sáng khó
Gửi bởi: ngok_9294 trong 01:47:38 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
bài 3 tìm dược lam đa, rùi tính i trùng--->> đa


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài Giao thoa ánh sáng khó
Gửi bởi: vominhquoc trong 01:51:19 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
bài 3 mình tính từng i rồi dùng cách bình thường nhưng ko ra đáp án nào hết
cách dùng i trùng mình cũng ko hiểu lắm
bạn trình bày dùm mình nhé

câu 2 đáp án của đề là 28


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài Giao thoa ánh sáng khó
Gửi bởi: ngok_9294 trong 01:59:24 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
bài 3 mình tính từng i rồi dùng cách bình thường nhưng ko ra đáp án nào hết
cách dùng i trùng mình cũng ko hiểu lắm
bạn trình bày dùm mình nhé

câu 2 đáp án của đề là 28
t làm sai be bét: bạn có làm ra 28 ko + bài 1 nữa


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài Giao thoa ánh sáng khó
Gửi bởi: vominhquoc trong 02:01:04 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
 :-[
ko ra mình mới đăng hỏi ,.....

Nhờ các thầy cô vô giúp
em đang rất cần


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài Giao thoa ánh sáng khó
Gửi bởi: ngok_9294 trong 02:26:17 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
k cách giữa vân cùng màu thứ 3 với vân trung tâm là 9mm,mà lamđa 2= 5/3 lam đa 1
==>> k1/k2 = lamđa 2/lamdda1 = 5/3
5i1= 3i2= 4,5--->> lamđa 1= o,675; lam đa 2= 1,125
i1= 0,9
-->> số vân sáng: 17
i2=  1,5
-->> số vân sáng: 11
số vân trùng nhau của 2 bức xạ: 3
--->> số vân sáng quan sát được: 17+11- 3=25
t chả biết sai chỗ nào mà ko ra đáp án..:D


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài Giao thoa ánh sáng khó
Gửi bởi: ngok_9294 trong 02:36:33 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
:-[
ko ra mình mới đăng hỏi ,.....

Nhờ các thầy cô vô giúp
em đang rất cần
t làm cả 3 bài đều ko ra giống kết quả..........:((
mà bạn lấy đề ở đâu vậy??


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài Giao thoa ánh sáng khó
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 02:48:26 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
bài 1: trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời phát ra 2 bức xạ đơn sắc lamđa 1= 0.64 (đỏ) và lamđa2 = 0.48 (lam). trên màn hứng giao thoa , trong đoạn giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu vân sáng trung tâm có số vân sáng đơn sắc quan sát được là
9  10  11  12
HD:
+ Ta có: [tex]\frac{k_{1}}{k_{2}}=\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=\frac{3}{4}[/tex]
+ Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu trung tâm có 2 vân sáng màu đỏ và 3 vân sáng màu lam => giữa 3 vân (2 khoảng) có 2.2+3.2 = 10 vân


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài Giao thoa ánh sáng khó
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 03:04:54 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
bài 2: Thực hiện thí nghiệm Young, khoảng cách giữa 2 khe là a=1,5 mm khoảng cách giữa 2 khe đến màn là D = 1,2m. Chiếu đồng thời 2 bức xạ lamđa 1 = 0.45(micromet) và lamđa2 = 0.6(micromet) vào 2 khe. trường giao thoa trên màn có độ rộng 27mm. Hai điểm M N trên màn cùng phía với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt 5mm và 11mm. Số vân sáng ko cùng màu vân trung tâm trong đoạn MN là
26   28  30  32
HD:
+ Ta có: [tex]\frac{k_{1}}{k_{2}}=\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=\frac{4}{3}[/tex]
+ Khoảng vân của bức xạ 1 và 2: i1 = 0,36 mm và i2 = 0,48mm.
+ Vị trí vân sáng trùng: x = 4.n.i1 = 1,44n
+ Số vân sáng có màu trung tâm trên đoạn MN: [tex]5\leq 1,44n\leq 11\Rightarrow 3,47\leq n\leq 7,6[/tex] => có 4 vị trí
+ Số vân sáng của 1 và 2 trên MN:
Của bức xạ 1: [tex]5\leq 0,36k_{1}\leq 11\Rightarrow 13,8\leq k_{1}\leq 30,55[/tex] => có 17 giá trị
Của bức xạ 2: [tex]5\leq 0,48k_{2}\leq 11\Rightarrow 10,4\leq k_{1}\leq 22,92[/tex] => có 12 giá trị
Vậy có 17 + 12 - 4 = 25 vân sáng đơn sắc trên đoạn MN
Bài thừa dữ kiện bề rộng màn 27mmTiêu đề: Trả lời: 3 bài Giao thoa ánh sáng khó
Gửi bởi: ngok_9294 trong 03:10:39 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
bài 2: Thực hiện thí nghiệm Young, khoảng cách giữa 2 khe là a=1,5 mm khoảng cách giữa 2 khe đến màn là D = 1,2m. Chiếu đồng thời 2 bức xạ lamđa 1 = 0.45(micromet) và lamđa2 = 0.6(micromet) vào 2 khe. trường giao thoa trên màn có độ rộng 27mm. Hai điểm M N trên màn cùng phía với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt 5mm và 11mm. Số vân sáng ko cùng màu vân trung tâm trong đoạn MN là
26   28  30  32
HD:
+ Ta có: [tex]\frac{k_{1}}{k_{2}}=\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=\frac{4}{3}[/tex]
+ Khoảng vân của bức xạ 1 và 2: i1 = 0,36 mm và i2 = 0,48mm.
+ Vị trí vân sáng trùng: x = 4.n.i1 = 1,44n
+ Số vân sáng có màu trung tâm trên đoạn MN: [tex]5\leq 1,44n\leq 11\Rightarrow 3,47\leq n\leq 7,6[/tex] => có 4 vị trí
+ Số vân sáng của 1 và 2 trên MN:
Của bức xạ 1: [tex]5\leq 0,36k_{1}\leq 11\Rightarrow 13,8\leq k_{1}\leq 30,55[/tex] => có 17 giá trị
Của bức xạ 2: [tex]5\leq 0,48k_{2}\leq 11\Rightarrow 10,4\leq k_{1}\leq 22,92[/tex] => có 12 giá trị
Vậy có 17 + 12 - 4 = 25 vân sáng đơn sắc trên đoạn MN
Bài thừa dữ kiện bề rộng màn 27mm


e cũng ra vậy, nhưng bạn í bảo đáp án ra 28????


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài Giao thoa ánh sáng khó
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 03:18:36 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
bài 3" trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm 2 ánh sáng đơn sắc có lamđa2 = 5/3 lamđa1. khoảng cách giữa 2 khe a=1,5mm. khoảng cách giữa 2 khe đến màn là D=2m. Khoảng cách giữa vân cùng màu thứ 3 với vân trung tâm là 9mm. Độ rộng trường giao thoa trên màn MN=15mm. Số vân sáng quan sát được trên màn là
 29   30   28   31
HD:
+ Ta có: [tex]\frac{k_{1}}{k_{2}}=\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=\frac{5}{3}[/tex]
+ Khoảng vân trùng: i = 3mm = 5.i1 = 3i2 => i1 = 0,6 mm và i2 = 1mm
+ Áp dụng công thức tính số vân sáng trên màn: [tex]2\left[\frac{L}{2i} \right]+1[/tex]. Ta tính được số vân sáng trùng và số vân của bức xạ 1 và 2 là
   - Số vân trung trên đoạn MN là 5 vân trùng
   - Số vân của bức xạ 1: 25 vân
   - Số vân của bức xạ 2: 15 vân
Vậy số vân quan sát được trên màn MN là 25 + 15 - 5 = 35


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài Giao thoa ánh sáng khó
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 03:19:43 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Chả biết nhầm chỗ nào mà giải 3 câu có đến 2 câu không có đáp án... %-) ~O) 8-x


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài Giao thoa ánh sáng khó
Gửi bởi: ngok_9294 trong 03:22:23 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
bài 3" trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm 2 ánh sáng đơn sắc có lamđa2 = 5/3 lamđa1. khoảng cách giữa 2 khe a=1,5mm. khoảng cách giữa 2 khe đến màn là D=2m. Khoảng cách giữa vân cùng màu thứ 3 với vân trung tâm là 9mm. Độ rộng trường giao thoa trên màn MN=15mm. Số vân sáng quan sát được trên màn là
 29   30   28   31
HD:
+ Ta có: [tex]\frac{k_{1}}{k_{2}}=\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=\frac{5}{3}[/tex]
+ Khoảng vân trùng: i = 3mm = 5.i1 = 3i2 => i1 = 0,6 mm và i2 = 1mm
+ Áp dụng công thức tính số vân sáng trên màn: [tex]2\left[\frac{L}{2i} \right]+1[/tex]. Ta tính được số vân sáng trùng và số vân của bức xạ 1 và 2 là
   - Số vân trung trên đoạn MN là 5 vân trùng
   - Số vân của bức xạ 1: 25 vân
   - Số vân của bức xạ 2: 15 vân
Vậy số vân quan sát được trên màn MN là 25 + 15 - 5 = 35
thầy ơi, e tưởng i trùng = 4,5 chứ ạ


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài Giao thoa ánh sáng khó
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 03:38:28 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
vân thứ 3 nên 9 = 3i => i = 3


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài Giao thoa ánh sáng khó
Gửi bởi: vominhquoc trong 04:35:22 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
có cách nào tính số vân nhìn thấy nhanh ko thầy
em toàn phải tính từng cái rồi trừ cái trùng......pp khoảng vân trùng là như nào vậy thầy


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài Giao thoa ánh sáng khó
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:07:33 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Có lẽ là phương pháp tính số vân trong khoảng giữa hai vân trùng.
VD:
+ bài trên có 5 vân trùng nên có 4 khoảng, mỗi khoảng có 6 vân => có 6.4 + 5 = 29 vân
+ Hai khoảng ngoài cùng còn mỗi bên 3 vân tức là 6 nên tổng là 29 + 6  = 35 vân.
*PP trên thường làm khi bề rộng L = ki  (với i là khoảng vân trùng), tức hai đầu là hai vân trùng
* Hoặc cũng có thể tìm xem bao nhiêu khoảng trùng, mỗi khoảng có bao nhiêu rồi nhân lên. Và kiểm tra xem hai đầu ngoài còn bao nhiêu nữa, cộng tổng =>