Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ngok_9294 trong 12:44:25 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16279Tiêu đề: BÀI TẬP SÓNG CƠ
Gửi bởi: ngok_9294 trong 12:44:25 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Câu 1:
S1, S2 là 2 nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa theo phương trình u1= 6 cos(40 pit), u2= 8 cos(40 pit), ( u tính mm). v= 40 cm/s, coi  biên độ ko đổi trong quá trình truyền đi, Trên đoạn thẳng S1S2, điểm dao động với biên độ 1cm và cách trung điểm của S1S2  một đoạn gần nhất bằng bao nhiêu?
A: 0,25 cm          B: 0,5                   C: 0,75                 D: 1
đáp án A( nhưng e làm ra B)
Câu 2:
Có một nguồn âm S truyền âm đẳng hướng trong không gian. Một người đi từ A đến C thi thấy qua điểm B có cường độ âm lớn nhất và cường độ âm tại A và C bằng nhau. Xác định tỉ số AC/SA biết cường độ âm tại B  bằng 4 lần cường độ âm tại A
A:3          B căn 3               C: 2              D: căn 3 /2
đáp án B
Câu 3
sóng dừng  trên một sợi dây có biên độ ở bụng sóng là 5cm. Giữa 2 điểm M, N có biên độ 2,5 cm cách nhau x= 20 cm các điểm luôn dao động với biên đọ nhỏ hơn 2,5cm . bước sóng bằng?
A 60cm              B 12           C 6                 D 120
đáp án D
Câu 4:
 2 nguồn A,B cách nhau 19cm, dao động theo pt ua= ub= acos(20 pit); v= 40cm/s . gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phaand tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A. khỏng cách AM là:
A 5          B 2         C 4             D 2 căn 2
đa: C
mọi người giúp vs! thaks!


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP SÓNG CƠ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:29:06 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Câu 2:
Có một nguồn âm S truyền âm đẳng hướng trong không gian. Một người đi từ A đến C thi thấy qua điểm B có cường độ âm lớn nhất và cường độ âm tại A và C bằng nhau. Xác định tỉ số AC/SA biết cường độ âm tại B  bằng 4 lần cường độ âm tại A
A:3          B căn 3               C: 2              D: căn 3 /2
đáp án B
càng gần nguồn âm thì âm càng to ==> B gần nhất, A,C cùng cách đều nguồn. Do giả thiến nói âm tại B to nhất ==> chỉ tồn tại 1 vị trí B ==> AC không chứa nguồn ==> B phải là trung điểm AC và SB vuông góc AC
==> [tex]IB/IA=SA^2/SB^2=4 ==> SA=2SB[/tex]
==> [tex]AB^2 = SA^2-SB^2= 3SA^2/4[/tex]
==> [tex]AB/SA=\sqrt{3}/2==> AC/SA=\sqrt{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP SÓNG CƠ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:32:55 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Câu 3
sóng dừng  trên một sợi dây có biên độ ở bụng sóng là 5cm. Giữa 2 điểm M, N có biên độ 2,5 cm cách nhau x= 20 cm các điểm luôn dao động với biên đọ nhỏ hơn 2,5cm . bước sóng bằng?
A 60cm              B 12           C 6                 D 120
đáp án D
với giả thiết các điểm giữa M,N là những điểm có biên độ nhỏ hơn aM và aN ==> M,N đối xứng qua nút
==> khoảng cách từ M đến nút là 10cm
==> [tex]aM=Ab.sin(2\pi.10/\lambda) ==> \lambda=120cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP SÓNG CƠ
Gửi bởi: superburglar trong 11:44:11 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Câu 1:
S1, S2 là 2 nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa theo phương trình u1= 6 cos(40 pit), u2= 8 cos(40 pit), ( u tính mm). v= 40 cm/s, coi  biên độ ko đổi trong quá trình truyền đi, Trên đoạn thẳng S1S2, điểm dao động với biên độ 1cm và cách trung điểm của S1S2  một đoạn gần nhất bằng bao nhiêu?
A: 0,25 cm          B: 0,5                   C: 0,75                 D: 1
đáp án A( nhưng e làm ra B)
em có ghi lộn? biên độ sóng cực đại là 14 còn cực tiểu là 2, biên độ 1cm nó nằm ở đâu đây?
Thầy ơi,lúc đầu em cũng nhầm như thầy nhưng đọc kĩ đề đây là 1cm còn đơn vị u là mm nên 1cm phải đổi 10mm ạ.
bài này mình làm ra 2,46 mm.bạn có thể đưa lên cung tròn hoặc viết pt sóng.chắc bạn quên chia 2 thui^^


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP SÓNG CƠ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:00:45 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Câu 4:
 2 nguồn A,B cách nhau 19cm, dao động theo pt ua= ub= acos(20 pit); v= 40cm/s . gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phaand tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A. khỏng cách AM là:
A 5          B 2         C 4             D 2 căn 2
đa: C
mọi người giúp vs! thaks!
(Gọi M cách A là d2, còn cách B là d1)
Phương trình sóng: [tex]uM=2Acos(\pi(d1-d2)/\lambda).cos(wt-\pi(d1+d2)/\lambda)[/tex]
Để M cực đại và đồng pha vơi nguồn thì.
Th1
[tex]cos(\pi(d1-d2)/\lambda)=1 (1)[/tex] và [tex]\pi(d1+d2)/\lambda=m.2\pi[/tex] (m nguyên)
(1) ==> [tex](d1-d2)=2n\lambda ==> -S1S2 <2n\lambda<S1S2[/tex]
==> n={-2,..,2} ==> gần M nhất là n=2 ==> d1-d2=16
(2) ==> [tex]d1+d2=2m\lambda>=S1S2 ==>  d1+d2 >=19[/tex]
==> m>=2,.. ==> m=3 ==> d1+d2=24 ==> d1=20,d2=4
Th2
[tex]cos(\pi(d1-d2)/\lambda)=-1 (1)[/tex] và [tex]\pi(d1+d2)/\lambda - \pi =m.2\pi[/tex] (m nguyên)
(1) ==> [tex](d1-d2)=(2n+1)\lambda ==> -S1S2 <(2n+1)\lambda<S1S2[/tex]
==> n={-2,..,1} ==> gần M nhất là n=1 ==> d1-d2=12
(2) ==> [tex]d1+d2=(2m+1)\lambda>=S1S2 ==>  d1+d2 >=19[/tex]
==> m>=1,.. ==> m=2 ==> d1+d2=20 ==> d1=16,d2=4
(NX vị trí cực đại gần A nhất là 4cm)


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: BÀI TẬP SÓNG CƠ
Gửi bởi: ngok_9294 trong 12:38:28 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Câu 1:
S1, S2 là 2 nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa theo phương trình u1= 6 cos(40 pit), u2= 8 cos(40 pit), ( u tính mm). v= 40 cm/s, coi  biên độ ko đổi trong quá trình truyền đi, Trên đoạn thẳng S1S2, điểm dao động với biên độ 1cm và cách trung điểm của S1S2  một đoạn gần nhất bằng bao nhiêu?
A: 0,25 cm          B: 0,5                   C: 0,75                 D: 1
đáp án A( nhưng e làm ra B)
em có ghi lộn? biên độ sóng cực đại là 14 còn cực tiểu là 2, biên độ 1cm nó nằm ở đâu đây?
Thầy ơi,lúc đầu em cũng nhầm như thầy nhưng đọc kĩ đề đây là 1cm còn đơn vị u là mm nên 1cm phải đổi 10mm ạ.
bài này mình làm ra 2,46 mm.bạn có thể đưa lên cung tròn hoặc viết pt sóng.chắc bạn quên chia 2 thui^^
t chia 2 rùi đấy
câu này t làm ra 0,47 rui làm tròn lên 0,5...:p


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP SÓNG CƠ
Gửi bởi: ngok_9294 trong 03:34:55 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
còn bài 1 nữa, thầy cô giúp e vs ạ!


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP SÓNG CƠ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:36:10 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Câu 1:
S1, S2 là 2 nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa theo phương trình u1= 6 cos(40 pit), u2= 8 cos(40 pit), ( u tính mm). v= 40 cm/s, coi  biên độ ko đổi trong quá trình truyền đi, Trên đoạn thẳng S1S2, điểm dao động với biên độ 1cm và cách trung điểm của S1S2  một đoạn gần nhất bằng bao nhiêu?
A: 0,25 cm          B: 0,5                   C: 0,75                 D: 1
đáp án A( nhưng e làm ra B)
Độ lệch pha 2 sóng tới 1 điểm bất kỳ:
[tex]\Delta \varphi=2\pi(d1-d2)/\lambda[/tex]
Vì 10^2=8^2+6^2 ==> 2 sóng tới vuông pha nhau
==> [tex]\Delta \varphi=(2k+1)\pi/2 ==> d1-d2=(k+1/2)\lambda/2[/tex]
vị trí gần 0 nhất thỏa ĐK k=0 ==> [tex]d1-d2=2MO=\lambda/4 ==> MO=\lambda/8 = 0,25[/tex]