Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 09:51:06 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16276Tiêu đề: sóng âm cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:51:06 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
1 nguồn âm phát ra tần số 800hz
tốc độ truyền âm trong không khí là 330m/s
một người đang đi ra xa nguồn âm với tốc độ 18km/h sẽ nghe được âm có tần số??


Tiêu đề: Trả lời: sóng âm cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:12:05 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
e học chương trình cơ bản
cho e công thức đi thầy


Tiêu đề: Trả lời: sóng âm cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:45:05 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
e học chương trình cơ bản
cho e công thức đi thầy
Gọi v là tốc độ truyền sóng ; u là tốc độ của máy thu thì tần số sóng má máy thu nhận được :

[tex]f' = f \frac{v+u}{v}[/tex]

Trong đó u nhận giá trị dương khi máy thu tiến lại gần nguồn và nhận giá trị âm khi dời xa nguồn


Tiêu đề: Trả lời: sóng âm cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:01:54 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
e học chương trình cơ bản
cho e công thức đi thầy
Gọi v là tốc độ truyền sóng ; u là tốc độ của máy thu thì tần số sóng má máy thu nhận được :

[tex]f' = f \frac{v+u}{v}[/tex]

Trong đó u nhận giá trị dương khi máy thu tiến lại gần nguồn và nhận giá trị âm khi dời xa nguồn

phần chung liệu đề đại học có đề cập đến công thức này k thầy??


Tiêu đề: Trả lời: sóng âm cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:07:58 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2013
phần chung liệu đề đại học có đề cập đến công thức này k thầy??
Gặp người ra đề điên điên, khùng khùng dám lắm chứ