Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 09:42:22 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16275Tiêu đề: este cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:42:22 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
1 este Y được dùng để điều chế xà phòng
trong Y có 76,85%C   12,36%H
còn lại là oxi theo khối lượng, tên gọi của  Y là?
A. olein
B. panmitin
C. alanin
D. stearin
( đáp án là D nhưng mình nghĩ là A chứ nhỉ??)


Tiêu đề: Trả lời: este cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 05:19:14 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Y là axit chứ nhỉ ??? [tex]n_C:n_H:n_O=18:36:2 \rightarrow C_{18}H_{36}O_2[/tex]
Đây là axit no, axit stearic đúng rồi mà
Ở đây số C chẵn, mà chia ra cái số 18 kia là 18,99 -> lấy 18