Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 06:41:42 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16269Tiêu đề: Bài con lắc đơn
Gửi bởi: tsag trong 06:41:42 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
13/367. Chiều dài con lắc đơn l=1m.Phía dưới điểm treo O, trrên phương thắng đứng có một chiếc đinh đóng vào điểm O' cách O một khoảng OO'=50cm.Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc anpha=3 độ rồi thả nhẹ, Chiếc đinh chặn sợi dây.Bỏ qua ma sát.Biên độ dao động ở hai bên VTCB là
A. A1=5,23mm, A2=3,73mm
B. A1=52,3cm, A2=37,2cm
C. A1=5,23cm, A2=3,73cm
C. A1=5,23cm, A2=3,37cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài con lắc đơn
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:15:59 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
A1= alpha 1. 100 = 5,23 cm
A2 = alpha 2. 50
tính alpha 2 như sau
bảo toàn năng lượng
Wt = Ws
mgl( 1 - cos alpha 1) = mgl'( 1- cos alpha 2)
do l' = 1/2 l
1- cos alpha1 = 1/2 ( 1- cos alpha2)
1/2 - cos alpha 1 = - 1/2 cos alpha 2
2cos alpha 1 - 1 = cos alpha 2
=> alpha 2 xấp xỉ =...
=> A 2 = 3,7 cm
đáp án C
CHÚ Ý:  phải chuyển sang radian
khi ấn mấy tính cứ sử dụng ans k nên lấy xấp xỉ sẽ làm sai lệch nh