Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: p0insettia trong 05:13:20 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16267Tiêu đề: Cần lời giải bài Máy phát điện và Tổng hợp dao động!
Gửi bởi: p0insettia trong 05:13:20 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
Các bạn giải dùm mình 2 bài này:

1) Nối 2 cực của một máy phát điện xoay chiều 1 pha vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với 1 cuộn dây thuần cảm. Bỏ qua điện trở của máy phát. Khi roto quay đều với tốc độ n vòng/phút thì I hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A. Khi roto quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì I hiệu dụng trong đoạn mạch là căn3 A. Nếu roto quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch là bao nhiêu?

2)Một vật tham gia đồng thời 2 dđđh cùng phương, cùng f và có dạng như sau: x1 =căn3.cos(4t + phi1) cm, x2 = 2.cos(4t + phi2) cm với 0<= phi1 - phi2 <= pi. Biết phương trình dao động tổng hợp x = cos(4t + pi/6) cm. Xác định phi1?

Cám ơn nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: Cần lời giải bài Máy phát điện và Tổng hợp dao động!
Gửi bởi: LTV 10 L&D trong 05:27:19 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
bai 2 co tren dien dan roi, ban tim thu xem


Tiêu đề: Trả lời: Cần lời giải bài Máy phát điện và Tổng hợp dao động!
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:27:28 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
1,
Khi roto quay với tốc độ n vòng/phút, gọi hiệu điện thế giữa 2 đầu AB là U, gọi cảm kháng của đoạn AB là ZL.
Ta có U = I.Z => U^2 = I^2.Z^2
=> U^2 = 1^2.(R^2 + ZL^2) <=> U^2 = R^2 + ZL^2
Khi ro to quay với tốc độ 3nvòng/phút thì UAB = 3U và cảm kháng của đoạn AB là 3ZL
Ta có (3U)^2 = (căn3)^2 .[ R^2 + (3ZL)^2]
=> 9U^2 = 3( R^2 + 9ZL^2)
=> 9R^2 + 9ZL^2 = 3R^2 + 27ZL^2
=> ZL = R/căn 3
Khi ro to quay với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng là 2ZL = 2R/căn 3