Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 10:13:45 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16259



Tiêu đề: Bài tập nguyên tử
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 10:13:45 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
Giải chi tiết giúp em câu này
Câu 1: Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử X và Y là 25. Y thuộc nhóm VIIA. Ở điều kiện thích hợp đơn chất X tác dụng với Y. Kết luận nào sau đây đúng?
A    Công thức oxit cao nhất của Y là Y2O7    B    X là kim loại, Y là phi kim
C    Công thức oxit cao nhất của X là X2O    D    Ở trạng thái cơ bản X có 2 electron độc thân


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập nguyên tử
Gửi bởi: physical_boy trong 04:23:55 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
Giải chi tiết giúp em câu này
Câu 1: Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử X và Y là 25. Y thuộc nhóm VIIA. Ở điều kiện thích hợp đơn chất X tác dụng với Y. Kết luận nào sau đây đúng?
A    Công thức oxit cao nhất của Y là Y2O7    B    X là kim loại, Y là phi kim
C    Công thức oxit cao nhất của X là X2O    D    Ở trạng thái cơ bản X có 2 electron độc thân

Không biết đúng không
 X+Y=25 mà Y là halogen --> Y là F or Clo
Y là F(9) --> X là S(16) loại
Y là Cl(17)--> X là O(8) là phi kim có 6 e độc thân
A