Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LanAnhKut3 trong 12:21:46 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16253Tiêu đề: Bài tập dòng điện xoay chiều rất hay
Gửi bởi: LanAnhKut3 trong 12:21:46 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
Câu 19: Mạch điện gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp với R =100,  L = 2căn3/pi H.  Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức u = Uocos2pi.f.t, trong đó f thay đổi được. Khi f= 50Hz thì hệ số công suất của mạch là 0,5. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở không phụ thuộc vào R thì f có giá trị là

A. 50Hz.                  B. 25Hz.                   C. 25Hz.                         D. 40Hz.
Mong mọi người giúp đỡ  [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều rất hay
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:46:23 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
Câu 19: Mạch điện gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp với R =100,  L = 2căn3/pi H.  Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức u = Uocos2pi.f.t, trong đó f thay đổi được. Khi f= 50Hz thì hệ số công suất của mạch là 0,5. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở không phụ thuộc vào R thì f có giá trị là

A. 50Hz.                  B. 25Hz.                   C. 25Hz.                         D. 40Hz.
Mong mọi người giúp đỡ  [-O<
HD tự tính nhé
+ f=50HZ và tan(arcos(0,5))=|ZL-ZC|/R ==> ZC ==> C
+ Để UR không phụ thuộc R chì có thể là cộng hưởng ==> 2pif=1/can(LC) ==. f


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều rất hay
Gửi bởi: EL_DHVD trong 01:21:35 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
Bài hay phát ho , tính như cách thầy Thạnh đã đỡ đc bao nhiêu . chứ dùng cosphi tính ra số xấu mà còn dài nữa  8-x 8-x 8-x mình mới tính  1th đáp số [tex]\omega = \frac{100\Pi }{\sqrt{2}}[/tex] ứng với Zc = 100 căn3
còn trường hợp Zc= 300can3 , bạn tính xem zzzzzzzzzzzz