Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 12:06:11 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16252Tiêu đề: bài tập về âm
Gửi bởi: moths trong 12:06:11 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
15 cho hai nguồn sóng kết hợp  S1,S2 cách nhau 1 khoảng là 10cm dao động theo phương trình u1=acos(20[tex]\pi t[/tex])mm, u2=acos(20[tex]\pi t[/tex]+[tex]\pi[/tex])mm trên mặt nước .Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,4m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi
.Hỏi có bao nhiêu nằm trên đoạn S1S2 dao động cực đại và cùng pha với nguồn S1


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về âm
Gửi bởi: ngok_9294 trong 12:31:45 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
5 đúng ko bạn?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về âm
Gửi bởi: moths trong 12:41:00 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
b ạ,m không biết mới hỏi,chứ có đăng lên để so sánh đáp án với ai đâu,sao lại hỏi m đáp án  ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về âm
Gửi bởi: ngok_9294 trong 01:05:39 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
2 cực đại liên tiếp thì dao động ngược pha
bài này thì có 11 cực đại, vẽ hình ra thì thấy có 5 cực đại thỏa mãn
ko pít như vậy đúng ko


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về âm
Gửi bởi: k4shando trong 03:05:40 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
bài này ta thấy là 2 nguồn dao động ngược pha và ta để ý thêm là với [tex]\lambda =4cm[/tex] thì khoảng cách 2 nguồn là 2,5[tex]\lambda[/tex]
Ta có phương trình sóng tại 1 điểm M bất kì trên  đoạn thẳng nối 2 nguồn là
[tex]u_{M}=2Acos\left[\frac{\pi (d_{2}-d_{1})}{\lambda}+\frac{\pi }{2} \right].cos(\omega t-\frac{\pi (d_{1}+d_{2})}{\lambda}-\frac{\pi }{2})[/tex]
thay [tex]d_{1}+d_{2}=2,5\lambda[/tex] vào vế sau ta thấy là [tex]u_{M}=2Acos\left[\frac{\pi (d_{2}-d_{1})}{\lambda}+\frac{\pi }{2} \right].cos(\omega t-3\pi )[/tex]
vậy để M cùng pha với nguồn [tex]u_{1}[/tex] thì [tex]cos\left[\frac{\pi (d_{2}-d_{1})}{\lambda}+\frac{\pi }{2} \right]=-1 \rightarrow -10\prec d_{d}-d_{1}=(\frac{1}{2}+2k)\lambda \prec 10[/tex] thay số vào ta tìm dc 3 điểm thôi.đó là cách làm của mình


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về âm
Gửi bởi: superburglar trong 08:04:06 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
15 cho hai nguồn sóng kết hợp  S1,S2 cách nhau 1 khoảng là 10cm dao động theo phương trình u1=acos(20[tex]\pi t[/tex])mm, u2=acos(20[tex]\pi t[/tex]+[tex]\pi[/tex])mm trên mặt nước .Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,4m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi
.Hỏi có bao nhiêu nằm trên đoạn S1S2 dao động cực đại và cùng pha với nguồn S1
Xem link: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16157.msg66394#msg66394