Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LEDUNG95D trong 10:46:50 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16250Tiêu đề: SÓNG DỌC HAY
Gửi bởi: LEDUNG95D trong 10:46:50 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
 sóng dọc trong môi trường đàn hồi có bước sóng lamda=0,2 m ;A và B của môi trường  nằm trên cùng 1 phương truyền sóng ,khi chưa có sóng chúng cách truyền qua chúng cách nhau 1 m biết biên độ A =2;KHOẢNG CÁCH Gần nhất giũa 2 phần tử A và B  LÀ MONG MỌI NGƯỜI GIẢI GIÚP ĐÁP ÁN 6 


Tiêu đề: Trả lời: SÓNG DỌC HAY
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:38:41 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
sóng dọc trong môi trường đàn hồi có bước sóng lamda=0,2 m ;A và B của môi trường  nằm trên cùng 1 phương truyền sóng ,khi chưa có sóng chúng cách truyền qua chúng cách nhau 1 m biết biên độ A =2?;KHOẢNG CÁCH Gần nhất giũa 2 phần tử A và B  LÀ MONG MỌI NGƯỜI GIẢI GIÚP ĐÁP ÁN 6 

Giả sử biên độ là 2cm

A và B ngược pha nhau

Khoảng cách giữa chúng nhỏ nhất khi A lệch về phía B cực đại ( khi đó B cũng lệch về phía A cực đại ) : [tex]L_{min} = AB - 2A = 100 - 4 = 96cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: SÓNG DỌC HAY
Gửi bởi: LEDUNG95D trong 01:32:05 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
thầy ơi em vẫn o hiểu cho lắm nếu  truyền từ A  đến B thì làm chi có chuyện A LỆCH VỀ PHÍA B VÀ B LỆCH VỀ PHÍA A MONG THẦY GIẢI THÍCH HỘ


Tiêu đề: Trả lời: SÓNG DỌC HAY
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:02:03 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
thầy ơi em vẫn o hiểu cho lắm nếu  truyền từ A  đến B thì làm chi có chuyện A LỆCH VỀ PHÍA B VÀ B LỆCH VỀ PHÍA A MONG THẦY GIẢI THÍCH HỘ


Em xem hình trong file đính kèm