Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: linh110 trong 10:34:59 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16249Tiêu đề: Mạch dao động LC
Gửi bởi: linh110 trong 10:34:59 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Giúp e mấy câu này , phần này e ko hiểu rõ lắm ạ
Câu1 :
Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L=50mH và tụ điện có điện dung C Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện trong mạch i=0,16cos4000t  (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm điện áp giữa hai bản tụ là 16V và đang giảm, độ lớn cường độ dòng điện qua mạch ở thời điểm t + (25pi.10^-6)/5 là
Câu trả lời của bạn:
    A. 0,16 A
    B. 0 A
    C.  0,8can2A
    D. 0,8 A
Câu 2 :
Đặt vào hai đầu tụ điện C=10^-3/pi F  điện áp xoay chiều u=100cos100pi t  Tại thời điểm t, cường độ dòng điện qua tụ là 10 A, tại thời điểm t+ 1/300 s , điện áp giữa hai bản tụ bằng
Câu trả lời của bạn:
    A. 50can3   và đang giảm
    B. 50 V và đang giảm
    C. 50 V và đang tăng
    D.   50can 3 và đang tăng
Câu 3
Một con lắc đơn được treo lên trần của một thang máy, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lúc đầu, cho thang máy chuyển động đều đi lên sau đó kích thích cho vật nặng của con lắc dao động điều hòa với tốc độ cực đại v0 so với thang máy. Khi vật nặng có tốc độ bằng 0, cho thang máy chuyển động chậm dần đều với độ lớn gia tốc g/4 . Tốc độ cực đại của vật nặng so với thang máy lúc sau là
Câu trả lời của bạn:
    A. 2v0
    B.  can 3/2 v0
    C.  2/can 3 .v0
    D.  v0/2


Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động LC
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:06:34 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
Giúp e mấy câu này , phần này e ko hiểu rõ lắm ạ
Câu1 :
Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L=50mH và tụ điện có điện dung C Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện trong mạch i=0,16cos4000t  (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm điện áp giữa hai bản tụ là 16V và đang giảm, độ lớn cường độ dòng điện qua mạch ở thời điểm t + (25pi.10^-6)/5 là
Câu trả lời của bạn:
    A. 0,16 A
    B. 0 A
    C.  0,8can2A
    D. 0,8 A
HD em tự tính
Uo=Io.ZL=32V
khi u=16=Uo/2 đang giảm thì i=Iocan(3)/2=-0,08can(3) và độ lớn đang tăng.
Dùng vecto em tìm góc quay Delta phi = t.omega
==> giá trị i


Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động LC
Gửi bởi: linh110 trong 12:16:31 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
Giúp e mấy câu này , phần này e ko hiểu rõ lắm ạ
Câu1 :
Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L=50mH và tụ điện có điện dung C Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện trong mạch i=0,16cos4000t  (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm điện áp giữa hai bản tụ là 16V và đang giảm, độ lớn cường độ dòng điện qua mạch ở thời điểm t + (25pi.10^-6)/5 là
Câu trả lời của bạn:
    A. 0,16 A
    B. 0 A
    C.  0,8can2A
    D. 0,8 A
HD em tự tính
Uo=Io.ZL=32V
khi u=16=Uo/2 đang giảm thì i=Iocan(3)/2=-0,08can(3) và độ lớn đang tăng.
Dùng vecto em tìm góc quay Delta phi = t.omega
==> giá trị i
Cho e hỏi tại sao U0 lại bằng I0.Zl ạ , vậy nếu thay =ZC thì sao ạ , e chưa hiểu lắm


Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động LC
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:43:01 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
Giúp e mấy câu này , phần này e ko hiểu rõ lắm ạ
Câu1 :
Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L=50mH và tụ điện có điện dung C Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện trong mạch i=0,16cos4000t  (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm điện áp giữa hai bản tụ là 16V và đang giảm, độ lớn cường độ dòng điện qua mạch ở thời điểm t + (25pi.10^-6)/5 là
Câu trả lời của bạn:
    A. 0,16 A
    B. 0 A
    C.  0,8can2A
    D. 0,8 A
HD em tự tính
Uo=Io.ZL=32V
khi u=16=Uo/2 đang giảm thì i=Iocan(3)/2=-0,08can(3) và độ lớn đang tăng.
Dùng vecto em tìm góc quay Delta phi = t.omega
==> giá trị i
Cho e hỏi tại sao U0 lại bằng I0.Zl ạ , vậy nếu thay =ZC thì sao ạ , e chưa hiểu lắm
Uo giữa 2 đầu tụ và Uo giữa 2 đầu dây là như nhau


Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động LC
Gửi bởi: linh110 trong 10:50:07 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
Sao e thế số vô thì ko có đáp án vậy thầy , thầy giúp giùm e 2 câu kia luôn được ko ạ


Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động LC
Gửi bởi: Điền Quang trong 07:21:32 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Đề nghị tác giả lần sau đặt tên topic đúng những chuyên đề trong nội dung.

Trong 3 bài bạn hỏi, chỉ có duy nhất một bài là mạch LC còn lại là điện xoay chiều và dao động cơ.

Lần sau yêu cầu bạn ghi rõ ra: Mạch LC - Điện xc - Con lắc đơnTiêu đề: Trả lời: Mạch dao động LC
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:26:56 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Câu 2 :
Đặt vào hai đầu tụ điện C=10^-3/pi F  điện áp xoay chiều u=100cos100pi t  Tại thời điểm t, cường độ dòng điện qua tụ là 10 A, tại thời điểm t+ 1/300 s , điện áp giữa hai bản tụ bằng
Câu trả lời của bạn:
    A. 50can3   và đang giảm
    B. 50 V và đang giảm
    C. 50 V và đang tăng
    D.   50can 3 và đang tăng
Io=Uo/ZC = 10A
t ==> i=Io
Sau 1/300s = T/6 thì i=Io/2.
Do u chậm pha hơn i pi/2 ==> vecto u hợp trục ngang 1 góc 30 độ phía dưới ==> u=Uo.cos(30)=Uo.can(3)/2 ==> D


Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động LC
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:46:35 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2013
Câu 3
Một con lắc đơn được treo lên trần của một thang máy, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lúc đầu, cho thang máy chuyển động đều đi lên sau đó kích thích cho vật nặng của con lắc dao động điều hòa với tốc độ cực đại v0 so với thang máy. Khi vật nặng có tốc độ bằng 0, cho thang máy chuyển động chậm dần đều với độ lớn gia tốc g/4 . Tốc độ cực đại của vật nặng so với thang máy lúc sau là
Câu trả lời của bạn:
    A. 2v0
    B.  can 3/2 v0
    C.  2/can 3 .v0
    D.  v0/2
Khi chuyển động đều thì con lắc có gia tốc g ==> [tex]vo=So.\sqrt{g/l}[/tex]
Khi đến VTBien thì v=0 ==> g' = g-a=3g/4 (thang đi lên) và g'=g+a=5g/4(thang xuống)
Do vị trí thang máy cđ có v=0 và VTCB không đổi ==> So không đổi
==> [tex]vo'=So.\sqrt{g'/l}[/tex]
Th1: [tex]vo' = vo.\sqrt{3}/2[/tex]
Th2: [tex]vo'=vo.\sqrt{5}/2[/tex]