Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 08:54:30 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16239Tiêu đề: hóa hữu cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:54:30 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H14O3N2
cho X tác dụng với NaOH thì thu được 2 chất khí ở đk thường đều làm hóa xanh quỳ tím ẩm
số công thức cấu tạo phù hợp của X??


Tiêu đề: Trả lời: hóa hữu cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 09:11:56 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Có [tex](NH_4^+C_3H_7NH_3^+)CO_3^{2-} \\ (CH_3NH_3^+C_2H_5NH_3^+)CO_3^{2-}[/tex]
Thế là 3 chất