Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 08:16:01 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16235Tiêu đề: Bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: tsag trong 08:16:01 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
21/251.Cho đoạn mạch AB gồm AM và MB mắc nối tiếp.AM gồm C và R,MB chỉ có cuộn cảm L.
Khi w thay đổi thì uAM và uMB lệch pha nhau pi/2.
Khi mạch cộng hưởng thì điện áp AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng.
Khi w=w1 thì điện áp hiệu dụng trên AM là U1 và trễ pha hơn điện áp AB một góc anpha1.
Khi w=w2 thì điện áp hiệu dụng trên AM là U2 và  trễ pha hơn điện áp AB một góc anpha2.
Biết anpha1+anpha2=pi/2 và U1=0,75U2
Tính hệ số công suất ứng với w1 và w2
A. 0,75 và 0,75
B. 0,45 và 0,75
C.0,75 và 0,45
D.0,96 và 0,96