Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tsag trong 08:00:34 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16233Tiêu đề: Bài sóng âm
Gửi bởi: tsag trong 08:00:34 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
45/354.Một người dùng búa gõ nhẹ vào đường sắt và cách đó 1056m, người thứ hai áp tay vào đường sắt thì nghe thấy tiếng gõ sớm hơn 3s so với tiếng gõ trong không khí.Tốc độ truyền âm trong không khí là 330m/s.Tốc độ âm trong sắt là
A.1238m/s
B.1376 m/s
C.1336m/s
D.5280m/s


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng âm
Gửi bởi: LTV 10 L&D trong 08:30:33 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
bài sai số liệu hay minh giai sai ta ???


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng âm
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:53:08 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
45/354.Một người dùng búa gõ nhẹ vào đường sắt và cách đó 1056m, người thứ hai áp tay vào đường sắt thì nghe thấy tiếng gõ sớm hơn 3s so với tiếng gõ trong không khí.Tốc độ truyền âm trong không khí là 330m/s.Tốc độ âm trong sắt là
A.1238m/s
B.1376 m/s
C.1336m/s
D.5280m/s

Âm truyền trong sắt nhanh hơn => thời gian truyền trong sắt nhỏ hơn thời gian truyền trong không khí 3s để đến tai người nghe.

ta có: [tex]t_s_a_t=t_k_k-3\Leftrightarrow \frac{1056}{v_s_a_t}=\frac{1056}{v_k_k}-3=>v_s_a_t=5280m/s[/tex]