Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tmtd trong 02:50:25 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16225Tiêu đề: Hóa vô cơ khó (9)
Gửi bởi: tmtd trong 02:50:25 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Hòa tan hoàn toàn 4,0 gam hỗn hợp các muối NaCl, NaI vào nước. Cho khí Clo dư đi qua dung dịch thu được rồi cô cạn đến khối lượng ko đổi. Chất rắn còn lại sau khi nung nặng 58,5g. Tính % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu.

Mong mọi người giải giùm em


Tiêu đề: Trả lời: Hóa vô cơ khó (9)
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 08:04:59 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Tui nghĩ khối lượng muối sau phản ứng phải giảm chứ nhỉ ? Sao lại lớn hơn rất nhiều ? 58,5 và 4 ???


Tiêu đề: Trả lời: Hóa vô cơ khó (9)
Gửi bởi: tmtd trong 08:27:29 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Tui nghĩ khối lượng muối sau phản ứng phải giảm chứ nhỉ ? Sao lại lớn hơn rất nhiều ? 58,5 và 4 ???
à e nhầm. Là 104,25 gam hỗn hợp NaCl và NaI


Tiêu đề: Trả lời: Hóa vô cơ khó (9)
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 08:52:47 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Thế thì muối sau phản ứng chỉ có [tex]NaCl, \ n_{NaCl}=1=n_{NaI}+n_{NaCl \ bd}[/tex]
Mà [tex]n_{NaI}=\dfrac{104,25-58,5}{127-35,5}=0,5 \rightarrow n_{NaCl \ bd}=0,5 [/tex]
Từ đó em tính được phần trăm về khối lượng mỗi muối

Chú ý: Lần sau tất cả em gộp vào thành từ 1-2 pic thôi, không nên để liền 9 pic như này