Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tmtd trong 02:47:35 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16224Tiêu đề: Hóa vô cơ khó (8)
Gửi bởi: tmtd trong 02:47:35 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Khử hết m gam Fe3O4 bằng CO thu được hỗn hợp A gồm FeO và Fe. A tan vừa đủ trong 0,3 lít dung dịch H2SO4 1M loãng. Tìm m

Mong mọi người giúp đỡ ạ


Tiêu đề: Trả lời: Hóa vô cơ khó (8)
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 08:07:55 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Muối [tex]FeSO_4: \ 0,3 \rightarrow n_{Fe_3O_4}=0,1 \rightarrow m=23,2[/tex]