Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 10:59:12 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16222Tiêu đề: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 10:59:12 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp em:
Câu 1: Anôt và catôt của một tế bào quang điện lập thành một tụ điện phẳng, cách nhau 1cm. Giới hạn quang điện của kim
loại làm catôt là 360nm. Lấy h = 6,6.10-34Js; c = 3.108m/s; e = 1,6.10-19C. Ánh sáng kích thích có bước sóng 330nm. Nếu đặt một hiệu điện thế U(AK) = - 1,25V thì êlectron quang điện có thể tới cách anôt một khoảng bé nhất bằng:
Đ/a: 0,75 ( thầy có công thức nào ở dạng này không, ý nghĩa của công thức)


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: EL_DHVD trong 11:26:51 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
động năng của electron
[tex]W = \frac{hc}{\lambda 1} - \frac{hc}{\lambda _{0}}[/tex]
 khi qua bản tụ , electron chịu tác dụng của lực điện trường F= q.E
bảo toàn động năng ta được
[tex]F.S = W <=> e.\frac{U}{d}.S = W[/tex]
=> S =
khoảng cách nhỏ nhất d' = d - S =
mình tính đáp án ra 0,0075 m