Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tmtd trong 09:11:19 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16214Tiêu đề: Hóa vô cơ khó (7)
Gửi bởi: tmtd trong 09:11:19 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Cho dung dịch H2SO4 loãng vừa dủ vào 250ml dung dịch chứa Na2CO3 aM và Na2SO3 bM, thu được 3,36 lít hỗn hợp khí CO2 và SO2 (dktc) và dung dịch X. Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch X thu được m g kết tủa. Tính m

Mong mọi người giải giùm em


Tiêu đề: Trả lời: Hóa vô cơ khó (7)
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 08:59:07 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Phản ứng vừa đủ chắc là tạo hết muối trung hòa
[tex]n_{SO_4^{2-}}=n_{CO_2}+n_{SO_2}=0,15 \rightarrow m=m_{BaSO_4}=233.0,15=34,95[/tex]