Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tmtd trong 09:08:29 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16213Tiêu đề: Hóa vô cơ khó (6)
Gửi bởi: tmtd trong 09:08:29 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp X gồm Mg và Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 loãng thấy thoát ra V lít khí H2 (dktc) và thu được dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Y, kết thúc phản ứng, lọc kết tủa dem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 28g chất rắn. Tính V

Mong mọi người giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: Hóa vô cơ khó (6)
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 08:12:58 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Kết tủa cuối cùng là [tex]Fe_2O_3, \ MgO \rightarrow n_{Mg}=\dfrac{28-20}{16}=0,5 \rightarrow n_{H_2}=n_{Mg}=0,5 \rightarrow V=11,2[/tex]