Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 09:05:47 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16212Tiêu đề: bài tập về con lắc
Gửi bởi: moths trong 09:05:47 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
49 một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m= 200g,lò xo có khối lượng không đáng kể ,độ cứng k=80N/m đặt trên sàn nằm ngang .Người ta kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng đoạn 3cm và truyền cho nó vận tốc 80cm/s.Cho g=10m/s2 do có lực ma sát nên vật dao động tắt dần ,sau khi thực hiện 10 dao động thì vật dừng lại Hệ số ma sát giữa vật và sàn là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: tvhung trong 06:25:37 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
49 một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m= 200g,lò xo có khối lượng không đáng kể ,độ cứng k=80N/m đặt trên sàn nằm ngang .Người ta kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng đoạn 3cm và truyền cho nó vận tốc 80cm/s.Cho g=10m/s2 do có lực ma sát nên vật dao động tắt dần ,sau khi thực hiện 10 dao động thì vật dừng lại Hệ số ma sát giữa vật và sàn là bao nhiêu
[tex]A= \sqrt{x^{2} + \frac{v^{2}}{\omega ^{2}}}= \sqrt{0,03^{2} + \frac{0,8^{2}}{\frac{80}{0,2}}}= 5cm[/tex]
 gọi hệ số ma sát là [tex]\mu[/tex]
độ giảm biện độ sau 1 chu kỳ là [tex]\Delta A[/tex]=[tex]4\mu mg/k[/tex]

số dao động đến khi dừng lại [tex]N=A/\Delta A= 10[/tex]
thay số => [tex]\mu =0,05[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: moths trong 08:00:15 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
cho mình hỏi chỗ
độ giảm biên độ sau 1 chu kì là [tex]\Delta[/tex]A=[tex]\frac{4\mu mg}{k}[/tex] là như thế nào vậy,m chưa hiểuTiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: tvhung trong 08:10:55 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
cho mình hỏi chỗ
độ giảm biên độ sau 1 chu kì là [tex]\Delta[/tex]A=[tex]\frac{4\mu mg}{k}[/tex] là như thế nào vậy,m chưa hiểugọi A1 là biên độ ban đầu của con lắc, A2 là biên độ sau nửa chu kỳ
ta sẽ có: độ giảm cơ năng = công lực ma sát . tức là:
[tex]\Delta W=\mu mg(A1 + A2)= \frac{1}{2}(kA1^{2}-kA2^{2})=\frac{1}{2}k(A1-A2)(A1 + A2)[/tex]
=> [tex]A1- A2=\frac{2\mu mg}{k}=\Delta A1[/tex]
với [tex]\Delta A1[/tex] là độ giảm biên độ sau NỬA chu kỳ => độ giảm biên độ sau 1 chu kỳ là [tex]\Delta A= 4\mu mg/k[/tex]
Chúc bạn học tốt!!