Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 08:52:01 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16209Tiêu đề: bài tập về sóng
Gửi bởi: moths trong 08:52:01 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 41 tại 2 điểm O1,O2 cách  nhau 48cm,trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u1=5cos(100[tex]\pi[/tex]t) mm, u2=5cos(100[tex]\pi[/tex]t) mm vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 2m/s coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng .số điểm trên đoạn O1O2 dao động với biên độ 3mm là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:25:27 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 41 tại 2 điểm O1,O2 cách  nhau 48cm,trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u1=5cos(100[tex]\pi[/tex]t) mm, u2=5cos(100[tex]\pi[/tex]t) mm vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 2m/s coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng .số điểm trên đoạn O1O2 dao động với biên độ 3mm là bao nhiêu
[tex]\lambda=4cm[/tex]
[tex]AB/\lambda=12[/tex] ==> có 23 CĐ, nếu tính luôn ở vị trí nguồn thì có 25CĐ. Theo T/C so1g dừng cứ 1 cực đại thì có 2 điểm đối xứng có cùng biên độ ==> có 23x2=46 điểm, thêm 2 điểm gần điểm CĐ ở nguổn ==> tổng là 48