Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tmtd trong 08:49:59 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16208Tiêu đề: Hóa vô cơ khó (4)
Gửi bởi: tmtd trong 08:49:59 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Hòa tan hoàn toàn 4 (g) hỗn hợp Mg, Fe, Cu bằng dung dịch H2SO4 đăc nóng dư thu được 2,24 lít khí SO2 duy nhất (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Tính m

Mong mọi người giải giùm em


Tiêu đề: Trả lời: Hóa vô cơ khó (4)
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 08:20:02 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Có [tex]n_{SO_4^{2-}}=\dfrac{n_{e \ trao \ doi}}{2}=\dfrac{0,1.2}{2}=0,1 \rightarrow m_{muoi}=m_{kim \ loai}+m_{SO_4^{2-}}=4+96.0,1=13,6[/tex]