Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tmtd trong 08:43:56 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16206Tiêu đề: Hóa vô cơ khó (2)
Gửi bởi: tmtd trong 08:43:56 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Cho pư [tex]2SO_{2}(k)+O_{2}(k)\leftrightarrow 2SO_{3}(k) (\Delta H<0)[/tex]. Khi nồng độ SO3 tăng thì nồng độ của SO2, O2, nhiệt độ thay đổi như thế nào.

Mong mọi người giải giùm em


Tiêu đề: Trả lời: Hóa vô cơ khó (2)
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 08:24:07 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Khi nồng độ [tex]SO_3[/tex] tăng thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch [tex][SO_2] \ tang, \ [O_2] \ tang[/tex]
Đây là phản ứng tỏa nhiệt, nên chiều nghịch là phản ứng thu nhiệt, tăng thu giảm tỏa -> nhiệt độ tăng