Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tmtd trong 08:40:12 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16205Tiêu đề: Hóa vô cơ khó (1)
Gửi bởi: tmtd trong 08:40:12 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ
Hòa tan hết m (g) hỗn hợp gồm M2CO3 và RCO3 trong dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và V (l) khí CO2 (dktc). Cô cạn dung dịch Y thì được (m+3,3) (g) muối khan. Tính V.


Tiêu đề: Trả lời: Hóa vô cơ khó (1)
Gửi bởi: VIRUS trong 03:00:43 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ
Hòa tan hết m (g) hỗn hợp gồm M2CO3 và RCO3 trong dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và V (l) khí CO2 (dktc). Cô cạn dung dịch Y thì được (m+3,3) (g) muối khan. Tính V.
Có pt:
M2CO3+2HCl -----> 2MCl +CO2+H2O
  x                                 2x      x
RCO3+2HCl -------> RCl2 +CO2 +H2O
  y                                y          y
Ta có hệ [tex]\begin{cases} & (2M+60)x+(R+60)y=m \\ & 2x(M+35,5)+y(R+71)=m+3,3 \end{cases}[/tex]
   Lấy pt 2 trừ pt1 dc: 11x+11y=3,3, suy ra x+y=0,3. suy ra V=6,72