Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 08:15:37 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16202Tiêu đề: bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: moths trong 08:15:37 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
1 , chất điểm thực hiện dao động điều hòa có chiều dài 8cm, thời gian ngắn nhất để chấ6t điểm đi từ vị trí có li độ x1=4cm đến x2 = -2[tex]\sqrt{3}[/tex]cm là 2s,tốc độ cực đại mà vật đi được trong quá trình dao động là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:14:51 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp
Chất điểm thực hiện dao động điều hòa có chiều dài quỹ đạo 8cm, thời gian ngắn nhất để chấ6t điểm đi từ vị trí có li độ x1=4cm đến x2 = -2[tex]\sqrt{3}[/tex]cm là 2s,tốc độ cực đại mà vật đi được trong quá trình dao động là bao nhiêu
HD:
+ 2A = 8 => A = 4 cm
+ 2 = T/4 + T/6 => T = 4,8s => [tex]\omega[/tex] =....?
+ [tex]v_{max}=\omega A[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: EL_DHVD trong 09:45:48 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
xem sơ đồ sách thầy vinh trang 16 bạn sẽ hiểu .  ~O)