Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: probmt114 trong 11:09:16 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16199Tiêu đề: điện xc khó xin giúp
Gửi bởi: probmt114 trong 11:09:16 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2013
Cho đoạn mạch AB theo thứ tự gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn dây có điện trở thuần r = R, độ tự cảm L (với L =CR^2 ). Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u=U0coswt(v) trong đó ω có thể thay đổi. Khi 1 ω =ω1 thì điện áp của cuộn dây sớm pha hơn điện áp toàn mạch AB một góc α1 và có giá trị hiệu dụng U1. Khi 2 ω= ω2 thì các giá trị tương ứng nói trên là α2 và U2. Biết  α1+ α1 =90 và 3U1=4U2. Hệ số công suất của đoạn mạch khi ω =w1 là:
A)0,96              B0,64           C)0,75           D)0,48


Tiêu đề: Trả lời: điện xc khó xin giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:19:26 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Cho đoạn mạch AB theo thứ tự gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn dây có điện trở thuần r = R, độ tự cảm L (với L =CR^2 ). Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u=U0coswt(v) trong đó ω có thể thay đổi. Khi 1 ω =ω1 thì điện áp của cuộn dây sớm pha hơn điện áp toàn mạch AB một góc α1 và có giá trị hiệu dụng U1. Khi 2 ω= ω2 thì các giá trị tương ứng nói trên là α2 và U2. Biết  α1+ α1 =90 và 3U1=4U2. Hệ số công suất của đoạn mạch khi ω =w1 là:
A)0,96              B0,64           C)0,75           D)0,48
do biểu thức [tex]L=CR^2[/tex] ==> luôn luôn uRC vuông pha urL ==> vẽ hình vecto
[tex]cos(\alpha_1)=UrL1/U và cos(\alpha_2)=UrL2/U.[/tex]
[tex]==> tan(\alpha_1)=3/4 ==> \alpha_1=36,87, \alpha_2=53,13[/tex]
[tex]==> \varphi=\alpha_2-\alpha_1 ==> cos(\varphi)=0,96[/tex]