Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: probmt114 trong 10:33:37 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16198Tiêu đề: tổng hợp dao động khó cần hỏi
Gửi bởi: probmt114 trong 10:33:37 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2013
Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Biết dao động thứ nhất có biên độ 6 cm và
trễ pha hơn dao động tổng hợp là pi/2. Tại thời điểm dao động thứ hai có li độ bằng biên độ của dao động thứ nhất thì dao động
tổng hợp có li độ 9 cm. Biên độ dao động tổng hợp là :
A. 9can3 cm  B. 18 cm  C. 6can3 cm  D. 12 cm


Tiêu đề: Trả lời: tổng hợp dao động khó cần hỏi
Gửi bởi: superburglar trong 11:26:38 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2013
li độ của x1=x-x2=3cm
vì x và x1 vuông pha nên có:[tex]\frac{x1^{2}}{A1^{2}}+\frac{x^{2}}{A^{2}}=1\Rightarrow A=\frac{18}{\sqrt{3}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: tổng hợp dao động khó cần hỏi
Gửi bởi: vinaphy trong 09:41:43 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
- Theo quan điểm của mình đề này bị sai (mong các bạn cho ý kiến đóng ghóp).
- Ở đây do x1 vuông pha với x (tổng hợp) khi vẽ ra bạn sẽ thấy x bị kẹp giữa x2 và x1. Do đó li độ x2 luôn > x.
- Khi giải bài này các bạn cho x = x1 + x2 -> x1 = 3. Sao lại làm như vậy? Bạn chỉ có thể làm vậy khi hai dao động cùng pha.
- Các bạn xem trong trường hợp ví dụ sau: Hai dao động x1 và x2 vuông pha. Vậy li độ dao động tổng hợp x^2=x1^2 +x2^2 tại mọi thời điểm.
Mình viết bài mang tính chất học hỏi. Nếu sai xin các bạn chỉ giáo. Mọi ý kiến có thể gửi qua mail: vinaphy@gmail.com
thanks


Tiêu đề: Trả lời: tổng hợp dao động khó cần hỏi
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 08:00:12 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
- Theo quan điểm của mình đề này bị sai (mong các bạn cho ý kiến đóng ghóp).
- Ở đây do x1 vuông pha với x (tổng hợp) khi vẽ ra bạn sẽ thấy x bị kẹp giữa x2 và x1. Do đó li độ x2 luôn > x.
- Khi giải bài này các bạn cho x = x1 + x2 -> x1 = 3. Sao lại làm như vậy? Bạn chỉ có thể làm vậy khi hai dao động cùng pha.
- Các bạn xem trong trường hợp ví dụ sau: Hai dao động x1 và x2 vuông pha. Vậy li độ dao động tổng hợp x^2=x1^2 +x2^2 tại mọi thời điểm.
Mình viết bài mang tính chất học hỏi. Nếu sai xin các bạn chỉ giáo. Mọi ý kiến có thể gửi qua mail: vinaphy@gmail.com
thanks
TĐ: Li độ luôn biến đổi điều hòa (ham cosin hay sin theo thời gian t), nhưng li độ ở thời điểm t là 1 giá trị không phụ thuộc thời gian nữa (hằng số), nên bài giải trên là đúng, và ý kiến của vinaphy là sai về bản chất. Thân!