Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lyly2210 trong 05:33:44 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16191Tiêu đề: thầy cô giải giúp em bài sóng dừng với ạ
Gửi bởi: lyly2210 trong 05:33:44 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2013
trên một sợi dây có sóng dừng,điểm bụng M cách nút gần nhất N 1 đoạn 10cm ,khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp trung điểm  P của đoạn MN có cùng li độ với điểm M là 0,1 s .Tốc độ truyền sóng trên dây là
DA 200cm/s. cho em hỏi vì sao trung điểm P của đoạn MN có cùng li độ với điểm M khi dây duỗi thẳng tức là T/2 ạ. thầy cô và các bạn giải thích giùm em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: thầy cô giải giúp em bài sóng dừng với ạ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 06:52:13 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2013
trên sóng dừng các điểm chỉ có thể cùng pha hoặc ngược pha
trương hợp này P và M cùng bó sóng => cùng pha
chúng chỉ có thể cùng li độ khi đi qua vị trí cân bằng
mình nghĩ cũng là 1 cách nói khác của câu " thời gian 2 lần gần nhất dây duỗi thẳng"
=> T/2 = 0,1s => T=0,2
=> v