Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: jenesaispas trong 11:30:34 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16180Tiêu đề: Bài Sóng Cơ cần giúp đỡ gấp !
Gửi bởi: jenesaispas trong 11:30:34 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
Bài 1: Một sóng ngang có chu kì T= 0,2 s truyền trong môi truong đàn hồi có tốc độ 1m/s. Xét trên phương tr` sóng Ox, vào một th.điểm nào đó một điểm M nằm tại đỉnh sóng thì ở sau M theo chìu tr` sóng cách M một khoảng 42cm đến 60cm có điểm N đang từ VTCB đi lên đỉnh sóng. Khoảng cách MN là:
A. 50cm        B. 55cm      C.52cm        D. 45cm

Bài 2: Nguồn gây ra sóng dừng trên dây dđ với biên độ 1cm khoảng cách ngắn nhất giữa 2 điểm dđ có biên độ 2cm là 2cm. Khoảng thời gian nhìn thấy giữa 2011 lần dây duỗi thẳng là 33 phút 30 giây. Vận tốc của sóng là ?

Bài 3: Một sóng hình sin có biên độ A ko đổi , tr` theo chìu dương của trục Ox từ nguồn O với chu kì T, buoc song [tex]\lambda[/tex]
Gọi M và N là 2 điểm nằm trên Ox cùng phía so với O sao cho OM - ON = 4[tex]\lambda[/tex]/3. Các phân tử vật chất trong MT đang dđ. Tại th.điểm t, phần tử Môi Trường tại M có li độ A/2 và đang tăng, khi đó phần tử môi trường tại N có li độ bằng:
A. A[tex]\sqrt{3}[/tex]/2      B. -A       C. A/2       D. - A[tex]\sqrt{3}[/tex]/2   
ho:) Tiêu đề: Trả lời: Bài Sóng Cơ cần giúp đỡ gấp !
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:39:35 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
bài 1
M nhanh pha hơn N 1 góc pi/2
(2 pi d )/ lamda = (4k +1)pi/2
=> d = (4k+1). lamda /4
lamda = vT = 20
d = 5(4k +1)
xét 4 đáp án
đáp án D là thỏa mãn


Tiêu đề: Trả lời: Bài Sóng Cơ cần giúp đỡ gấp !
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:50:17 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
bài 2
biên độ tổng hợp
Am = 2Acos ( 2 pi d )/ lamda)
=>cos( (2 pi d )/ lamda )= 1
( 2 pi d )/ lamda = k 2 pi
d = k lamda
=> khoảng cách nói trên là lamda
lamda = 2
tgian duỗi thẳng liên tiếp là T/2
2011 lần duỗi => 2010 khoảng tgian
t = 505T = 2010 s => T = 2
v = lamda / T = 1


Tiêu đề: Trả lời: Bài Sóng Cơ cần giúp đỡ gấp !
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:56:26 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
bài 3
độ lệch pha (2 pi d )/ lamda = (8 pi)/ 3 => lệch nhau 120 độ
M xa hơn N => M chậm pha hơn
vẽ đường tròn
M đang ở - 60 độ => N đang ở 60 độ => A/2
đáp án C


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài Sóng Cơ cần giúp đỡ gấp !
Gửi bởi: ngochocly trong 04:58:43 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
bài 1
M nhanh pha hơn N 1 góc pi/2
(2 pi d )/ lamda = (4k +1)pi/2
=> d = (4k+1). lamda /4
lamda = vT = 20
d = 5(4k +1)
xét 4 đáp án
đáp án D là thỏa mãn


Với d=45 cm thì thời gian sóng truyền từ M đến N là d.T/lamda=2T+T/4
=> Điểm N đang ở VTCB và đi xuống (mà đề lại cho N đi lên)
Bài giải của Bad em lại thấy không sai!
Vậy sai ở đâu nhi? Mọi người giải thích giúp! Em cám ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài Sóng Cơ cần giúp đỡ gấp !
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 05:15:01 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
bài 1
M nhanh pha hơn N 1 góc pi/2
(2 pi d )/ lamda = (4k +1)pi/2
=> d = (4k+1). lamda /4
lamda = vT = 20
d = 5(4k +1)
xét 4 đáp án
đáp án D là thỏa mãn

Với d=45 cm thì thời gian sóng truyền từ M đến N là d.T/lamda=2T+T/4
=> Điểm N đang ở VTCB và đi xuống (mà đề lại cho N đi lên)
Bài giải của Bad em lại thấy không sai!
Vậy sai ở đâu nhi? Mọi người giải thích giúp! Em cám ơn!


tgian sóng truyền từ M đến N
T. d/lamda = T. 225
vậy sau 225T thì M vẫn đang ở vị trí đỉnh sóng thì lúc này N bắt đầu dao động hay bắt đầu từ VTCB lên đỉnh sóng

thỏa mãn yêu cầu bài toán


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài Sóng Cơ cần giúp đỡ gấp !
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 05:35:32 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
bài 1
M nhanh pha hơn N 1 góc pi/2
(2 pi d )/ lamda = (4k +1)pi/2
=> d = (4k+1). lamda /4
lamda = vT = 20
d = 5(4k +1)
xét 4 đáp án
đáp án D là thỏa mãn


Với d=45 cm thì thời gian sóng truyền từ M đến N là d.T/lamda=2T+T/4
=> Điểm N đang ở VTCB và đi xuống (mà đề lại cho N đi lên)
Bài giải của Bad em lại thấy không sai!
Vậy sai ở đâu nhi? Mọi người giải thích giúp! Em cám ơn!


tgian truyền sóng là 2T +T/4
Như vậy được hình dung như sau
Khi M bắt đầu dao động ( ban đầu M đang ở VTCB)
sau 2T +T/4 thì M đang ở đỉnh sóng
lúc này N bắt đầu dao động và đi lên

hợp lí chưa?


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài Sóng Cơ cần giúp đỡ gấp !
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 05:52:58 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
bài 1
M nhanh pha hơn N 1 góc pi/2
(2 pi d )/ lamda = (4k +1)pi/2
=> d = (4k+1). lamda /4
lamda = vT = 20
d = 5(4k +1)
xét 4 đáp án
đáp án D là thỏa mãn


sửa lại như sau
(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/421188_323638237766622_1263940189_n.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: Bài Sóng Cơ cần giúp đỡ gấp !
Gửi bởi: superburglar trong 06:25:28 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Mong thầy cô nhận xét ạ.
Vì chiều truyền sóng từ M đến N nên MN thỏa [tex]MN=\lambda /2+k\lambda \Rightarrow MN=45cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài Sóng Cơ cần giúp đỡ gấp !
Gửi bởi: ngochocly trong 06:43:35 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Bài giải này của thầy Nguyễn Tuấn Linh-HVKTQS


Tiêu đề: Trả lời: Bài Sóng Cơ cần giúp đỡ gấp !
Gửi bởi: superburglar trong 09:38:58 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Bài giải này của thầy Nguyễn Tuấn Linh-HVKTQS
theo em cùng tròn thì phải vẽ thế này chứ ak


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài Sóng Cơ cần giúp đỡ gấp !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:35:56 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
(https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/421188_323638237766622_1263940189_n.jpg)
hình vẽ này đúng khi cho sóng truyền N đến M


Tiêu đề: Trả lời: Bài Sóng Cơ cần giúp đỡ gấp !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:41:44 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Mong thầy cô nhận xét ạ.
Vì chiều truyền sóng từ M đến N nên MN thỏa [tex]MN=\lambda /2+k\lambda \Rightarrow MN=45cm[/tex]

theo tôi em làm đúng rồi nhưng thay lambda/2 thành lambda/4


Tiêu đề: Trả lời: Bài Sóng Cơ cần giúp đỡ gấp !
Gửi bởi: superburglar trong 10:42:51 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2013
Mong thầy cô nhận xét ạ.
Vì chiều truyền sóng từ M đến N nên MN thỏa [tex]MN=\lambda /2+k\lambda \Rightarrow MN=45cm[/tex]

theo tôi em làm đúng rồi nhưng thay lambda/2 thành lambda/4
ui chết.em đánh nhầm ạ.em cảm ơn thầy nhiều :D