Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 11:18:13 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16178Tiêu đề: bài tập về sóng
Gửi bởi: moths trong 11:18:13 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 41 tại 2 điểm O1,O2 cách  nhau 48cm,trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u1=5cos(100[tex]\pi[/tex]t) mm, u2=5cod(100[tex]\pi[/tex]t +[tex]\frac{\pi }{2}[/tex]) mm vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 2m/s coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng .số điểm trên đoạn O1O2 dao động với biên độ cực đại (không kể O1,O2) là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:32:05 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
biên độ 2A cos ( 2pid / lamda + pi/2 )
cực đại nên
(2 pi d )/ lamda + pi/2 = 0 + k2pi
(2 pid ) / lamda = - pi/2  + k2 pi
2d / lamda = -1/2 + 2k
d= (-1/2 + 3k ). lamda /2
   = - lamda/4 + (3klamda) / 2
lamda = 4
d = -1 + 6k
-48 < d < 48
 - 48 < -1 + 6k < 48
-7,8< k< 8,2
16 giá trị k
=> 16 cực đại


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 11:35:57 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 41 tại 2 điểm O1,O2 cách  nhau 48cm,trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u1=5cos(100[tex]\pi[/tex]t) mm, u2=5cod(100[tex]\pi[/tex]t +[tex]\frac{\pi }{2}[/tex]) mm vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 2m/s coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng .số điểm trên đoạn O1O2 dao động với biên độ cực đại (không kể O1,O2) là bao nhiêu
HD:
+ Hai nguồn vuông pha áp dụng nhanh công thức đk cực đại: [tex]d_{1}-d_{2}=\left( 4k-1\right)\frac{\lambda }{4}[/tex]
+ Tính được [tex]\lambda =\frac{v}{f}=4cm[/tex]
+ Đk chặn: [tex]-48<4k-1<48\Rightarrow k=-11,-10...12[/tex]. Vậy có 24 cực đại


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:01:23 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2013
biên độ 2A cos ( 2pid / lamda + pi/2 )
cực đại nên
(2 pi d )/ lamda + pi/2 = 0 + k2pi
(2 pid ) / lamda = - pi/2  + k2 pi
2d / lamda = -1/2 + 2k
d= (-1/2 + 2k ). lamda /2
   = - lamda/4 + k lamda
lamda = 4
d = -1 + 4k
-48 < d < 48
 - 48 < -1 + 4k < 48
-11,75< k< 12,25
11+12+1 = 24
=> 24 cực đại
(đã sửa do nhân nhầm)