Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bigterboy trong 10:51:51 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16175Tiêu đề: bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: bigterboy trong 10:51:51 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
 Đoạn mạch AB theo thứ tự  gồm điện trở thuần R , tụ điện C và cuộn dây mắc nối tiếp nhau .Gọi M là điểm nằm giữa điện trở thuần R và tụ điện C, N là điểm nằm giữa tụ điện C và cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch u =  cos100pit (V) thì uMB và uAM lệch pha nhau pi/3, uAB và uMB lệch pha nhau pi/6. Điện áp hiệu dụng trên R là :
A. 80 V   
B/60
C/ 80[tex]\sqrt{3}[/tex]
D/ 60[tex]\sqrt{3}[/tex]
mọi người vẽ giùm em cái giản đồ vecto bài này với
Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 11:27:14 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
Đoạn mạch AB theo thứ tự  gồm điện trở thuần R , tụ điện C và cuộn dây mắc nối tiếp nhau .Gọi M là điểm nằm giữa điện trở thuần R và tụ điện C, N là điểm nằm giữa tụ điện C và cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch u =  cos100pit (V) thì uMB và uAM lệch pha nhau pi/3, uAB và uMB lệch pha nhau pi/6. Điện áp hiệu dụng trên R là :
mọi người vẽ giùm em cái giản đồ vecto bài này với
Cho em cái giản đồ nè. Bài của em thiếu U mạch nhé. Nhìn vào giản đồ giải được ngay UR