Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: uzumaki258 trong 09:02:58 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16171Tiêu đề: Bài tập tính suất điện động trung bình
Gửi bởi: uzumaki258 trong 09:02:58 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
Một khung dây gồm 50vòng dây, quay quanh từ trường đều có vecto c.ứ. từ B vuông góc với trục quay cùa khung với tốc độ 1800v/phút. Từ thông max qua mỗi vòng dây của khung là 2.10^-4 wb. Tại thời điểm t=0. Vectơ B vuông góc với mf khung dây. Sau 1/4 chu kì đầu tiên thì độ lớn E trung bình là
Đáp án 1.2

đến đoạn tính suất điện động trung bình thì có dùng tích phân em chưa hiểu lắm, mong chỉ rõ em đoạn suất điện động trung bình ạ
tks


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập tính suất điện động trung bình
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:03:49 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
Một khung dây gồm 50vòng dây, quay quanh từ trường đều có vecto c.ứ. từ B vuông góc với trục quay cùa khung với tốc độ 1800v/phút. Từ thông max qua mỗi vòng dây của khung là 2.10^-4 wb. Tại thời điểm t=0. Vectơ B vuông góc với mf khung dây. Sau 1/4 chu kì đầu tiên thì độ lớn E trung bình là
Đáp án 1.2

đến đoạn tính suất điện động trung bình thì có dùng tích phân em chưa hiểu lắm, mong chỉ rõ em đoạn suất điện động trung bình ạ
tks
em cũng không cần làm tích phân đâu, sau 1/4T khung quay 90 độ
[tex]etb=|\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}| = |\frac{N\Phi_0.cos(90) - N.\Phi_0.cos0|}{T/4} = 1,2[/tex]