Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 04:19:05 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16164Tiêu đề: Hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:19:05 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
1 g chất phóng xạ trong 1 s phát ra 4,2. 10 ^13 hạt beta-
khối lượng nguyên tử của chất phóng xạ này là 58,933u
1u = 1,66. 10^-27kg
chu kỳ bán rã của phóng xạ??
P/S: e ( mình) thắc mắc về đáp án nên mong mọi người có thể giải cho e 1 đáp án cụ thể


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 05:07:40 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
1 g chất phóng xạ trong 1 s phát ra 4,2.10 ^13 hạt beta. Khối lượng nguyên tử của chất phóng xạ này là 58,933u
1u = 1,66. 10^-27kg. Chu kỳ bán rã của phóng xạ??
P/S: e (mình) thắc mắc về đáp án nên mong mọi người có thể giải cho e 1 đáp án cụ thể
HD:


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:30:33 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
thưa thầy, chỗ tính No e nghĩ rằng phải nhân với 6,02. 10^23 nữa chứ ạ???


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:36:41 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
Làm cách này có ổn không thầy?
tính No , vì chu kỳ bán rã là tgian là tgian 50% số lượng hạt nhân bị phân rã
=> T = (No/2 ) / ( 4,2. 10 ^13)   ( đơn vị giây)


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:36:17 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
thưa thầy, chỗ tính No e nghĩ rằng phải nhân với 6,02. 10^23 nữa chứ ạ???
+ Nếu cho khối lượng chất và khối lượng nguyên tử thì số nguyên tử được tính là N = m/mo (với mo khối lượng 1 nguyên tử)
+ Nếu cho khối lượng mol thì: [tex]N=\frac{m}{M}.N_{A}[/tex]