Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoangphuong268 trong 04:12:57 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16163Tiêu đề: Giúp em giải bài về con lắc lò xo
Gửi bởi: hoangphuong268 trong 04:12:57 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
Đề: Một CLLX thẳng đứng có k= 50N/m, Vật nặng gồm m1 = 400g gắn vào đầu trên của lò xo, đầu dưới gắn vào gia nằm ngang. Đặt vật m2 = 50g lên trên m1. Kích thích cho hệ dao động điều hoà  theo phương thẳng đứng với biên độ nhỏ. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản. Lấy g= 10m/s2. và pi2 = 10. Tìm biên độ dao động lớn nhất để vật m1 và m2 không rời nhau trong quá trình dao động.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải bài về con lắc lò xo
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 04:57:34 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
Đề: Một CLLX thẳng đứng có k= 50N/m, Vật nặng gồm m1 = 400g gắn vào đầu trên của lò xo, đầu dưới gắn vào gia nằm ngang. Đặt vật m2 = 50g lên trên m1. Kích thích cho hệ dao động điều hoà  theo phương thẳng đứng với biên độ nhỏ. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản. Lấy g= 10m/s2. và pi2 = 10. Tìm biên độ dao động lớn nhất để vật m1 và m2 không rời nhau trong quá trình dao động.
ĐK: [tex]a_{max}\leq g\Leftrightarrow \frac{k}{m_{1}+m_{2}}A\leq g\Rightarrow A\leq 0,09m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải bài về con lắc lò xo
Gửi bởi: hoangphuong268 trong 05:18:49 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
Thầy giải thích rõ cách giai đó dùm em đc ko


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải bài về con lắc lò xo
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 05:26:27 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
Thầy giải thích rõ cách giai đó dùm em đc ko
Vật m2 dao động cùng m1 nên nó sẽ có gia tốc a là gia tốc của hệ m1 + m2
Khi m2 tách ra thì nó sẽ chuyển động với gia tốc g. Do đó ngay cả khi [tex]a_{max}[/tex] mà vật vẫn không tách thì có đk đó thôi