Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 11:44:37 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16159Tiêu đề: Hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:44:37 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
Hạt nhân Ra(88_226) phóng xạ alpha và chuyển thành hạt nhân X với chu kỳ bán rã rất lớn
Ban đầu độ phóng xạ của khối chất là 4,5Ci. khí heli được tạo thành trong tgian 5 ngày có thế tích???


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 02:38:47 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
Hạt nhân Ra(88_226) phóng xạ alpha và chuyển thành hạt nhân X với chu kỳ bán rã rất lớn
Ban đầu độ phóng xạ của khối chất là 4,5Ci. khí heli được tạo thành trong tgian 5 ngày có thế tích???
HD:
+ Giả sử 1 hạt Ra phân rã thì tạo ra 1 hạt [tex]\alpha[/tex] và 1 hạt X
+ Số hạt Ra bị phân rã sau [tex]\Delta t[/tex] = 5 ngày chính bằng số hạt [tex]\alpha[/tex] được tạo ra
Vậy ta có: [tex]N_{\alpha }=\Delta N=N_{0}(1-e^{-\lambda \Delta t})\approx N_{0}\lambda \Delta t[/tex]
+ Mà [tex]N_{0}=\frac{H_{0}}{\lambda}[/tex] => [tex]N_{\alpha }=H_{0}.\Delta t[/tex] = [tex]7,2.10^{16}[/tex] hạt
+ Thể tích khi He: [tex]V=\frac{N_{\alpha }}{N_{A}}.22,4=2,67.10^{-6}[/tex] lít
P/S: Vì T >> [tex]\Delta t[/tex] nen dùng công thức gần đúng