Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lazy Girl trong 11:25:28 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16158Tiêu đề: Bài tập về điện xoay chiều có L thay đổi
Gửi bởi: Lazy Girl trong 11:25:28 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
Đặt một điện áp xoay chiều uMN=100[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100πt) (V) vào mạch điện nối tiếp theo thứ tự là điện trở R, cuộn thuần cảm L thay đổi được và tụ C. Khi L=L1=[tex]\frac{1}{\prod{}}[/tex] hay L=L2=3L1 thì MẠCH CÓ CÙNG CÔNG SUẤT nhưng dòng điện i1 và i2 lệch pha nhau 120o. Tìm biểu thức của uMB với B là điểm nằm giữa cuộn dây và tụ khi L=L1
Mong thầy cô và các bạn sớm giúp em ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về điện xoay chiều có L thay đổi
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 02:25:38 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
HD: