Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quangtrunghd1987 trong 09:33:42 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16156Tiêu đề: một bài dao động điện từ các bạn học sinh dễ "dính bẫy"
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 09:33:42 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
Câu 1.Một mạch dao động LC lí tưởng gồm một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện đang có dao động điện từ tự do.Tại thời điểm t=0, điện tích trên bản tụ thứ nhất có điện tích cực đại Qo. Sau thời gian ngắn nhất bằng [tex]10^{-6}s[/tex] kể từ lúc t=0 thì điện tích trên bản tụ thứ hai có giá trị bằng [tex]\frac{-q_{0}}{\sqrt{2}}[/tex]. Chu kì dao động riêng của mạch dao động là.
A. 8.[tex]10^{-6}[/tex] s.     B. [tex]\frac{8}{3}[/tex][tex]10^{-6}[/tex] s.    C. 1,2.[tex]10^{-6}[/tex] s.   D 2.[tex]10^{-6}[/tex] s.
Tiêu đề: Trả lời: một bài dao động điện từ các bạn học sinh dễ "dính bẫy"
Gửi bởi: ngok_9294 trong 10:02:37 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
A đúng ko ?


Tiêu đề: Trả lời: một bài dao động điện từ các bạn học sinh dễ "dính bẫy"
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 11:30:45 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2013
Bạn làm đúng rồi bài này không hề khó nhưng rất nhiều bạn mắc phải lỗi nhận định và áp dụng cho bản tụ thứ nhất thì ra đáp số [tex]\frac{8}{3}[/tex].[tex]10^{-6}[/tex]sTiêu đề: Trả lời: một bài dao động điện từ các bạn học sinh dễ "dính bẫy"
Gửi bởi: lyly2210 trong 01:47:09 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
sao t=0 dien tích bản thứ 2=0 vậy bạn


Tiêu đề: Trả lời: một bài dao động điện từ các bạn học sinh dễ "dính bẫy"
Gửi bởi: hocsinhIU trong 03:18:52 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2013
chỗ bản tụ thứ nhất và bản tụ thứ 2  :D :D :D :D


Tiêu đề: Trả lời: một bài dao động điện từ các bạn học sinh dễ "dính bẫy"
Gửi bởi: lyly2210 trong 05:03:09 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
các bạn giải thik giùm mình sao t=0 dien tích bản thứ 2=0 vậy


Tiêu đề: Trả lời: một bài dao động điện từ các bạn học sinh dễ "dính bẫy"
Gửi bởi: ChúaNhẫn trong 06:41:24 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2013
các bạn giải thik giùm mình sao t=0 dien tích bản thứ 2=0 vậy

tại t=0 điện tích bản tụ thứ hai là -Qo do ban đầu nó tíc điện trái dấu với bẳn tụ 1 và có độ lớn như nhau